Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2023
MANDÁTNA ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
74/2023
1 800,00 € ABYS Slovakia, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
MANDÁTNA ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
75/2023
1 800,00 € ABYS Slovakia, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
76/2023
0,00 € Žofia Hrivňáková Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
77/2023
0,00 € Peter Duda Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
78/2023
0,00 € Renáta Mihaliková Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
79/2023
0,00 € Kvetoslava Smoláková Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
80/2023
0,00 € Paulína Hricová Mesto Spišské Vlachy
28. Jún 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
16/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy základná škola
23. Jún 2023
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
72/2023
810,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
23. Jún 2023
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY Pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP)
73/2023
15,48 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
22. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
67/2023
450,00 € MVDr. Ivan Miklóšik Mesto Spišské Vlachy
22. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
68/2023
1 000,00 € Michal Dučák Mesto Spišské Vlachy
22. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
69/2023
50,00 € Marián Celec Mesto Spišské Vlachy
22. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
70/2023
100,00 € 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy Mesto Spišské Vlachy
20. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
63/2023
11 760,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
20. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA 001-2023
64/2023
71 304,00 € PROCAR, a.s. Mesto Spišské Vlachy
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 104/2023
104/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Gardošíková Mária
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 105/2023
105/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Popovič Igor
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 106/2023
106/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Pacovská Elena
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 107/2023
107/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Korabský Ján