Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
120/2023
33 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
25. September 2023
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY
114/2023
0,00 € Ing. Ladislav Čambal - INIT Mesto Spišské Vlachy
25. September 2023
Dohoda č: 23/44/054/1194 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
115/2023
3 285,12 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
25. September 2023
DOHODA o spolupráci pri príprave a realizácii XXVII. ročníka medzinárodného festivalu MUSICA NOBILIS
116/2023
300,00 € Občianske združenie MUSICA NOBILIS Mesto Spišské Vlachy
21. September 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
20/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Cirkevná spojená škola, Základná škola sv. J. Krstiteľa
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 080/2023
080/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Gužáková Katarína
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 081/2023
081/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Gužáková Katarína
19. September 2023
Dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO č. 12/2021 zo dňa 28.04.2021
113/2023
45 172,16 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Spišské Vlachy
7. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
111/2023
9 837,36 € Mesto Spišské Vlachy Peter Maskaľ, Mária Maskaľová
7. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
112/2023
6 306,00 € Mesto Spišské Vlachy Rastislav Kuchár, Mgr. Stela Kuchárová
7. September 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov Mestského úradu
19/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy ZO Slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy
6. September 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
110/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Spišské Vlachy
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 127/2023
127/2023
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Norbert Barbuš
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 128/2023
128/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 129/2023
129/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 130/2023
130/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 131/2023
131/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 132/2023
132/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Víbohová Beáta
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 133/2023
133/2023
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Rybár Jaroslav
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.095/2023
095/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy PhDr. Astrid Kostelníková