Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
26/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy MOTOCROSS CLUB – Spišské Vlachy
11. Január 2024
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
01/2024
100,00 € Martin Németh Mesto Spišské Vlachy
9. Január 2024
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb č. 00329657/000/2023
170/2023
132,00 € INISOFT s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
9. Január 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
171/2023
0,00 € Obec Slatvina Mesto Spišské Vlachy
9. Január 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
172/2023
0,00 € Obec Kolinovce Mesto Spišské Vlachy
4. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 160/2023
160/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Bc. Haniščáková Alena
4. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 163/2023
163/2023
28,00 € Mesto Spišské Vlachy Živčák Vladimír
28. December 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
27/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Dávid Labaš
28. December 2023
ROČNÁ ZMLUVA O ZBERE, ODVOZE, ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝKONU INÝCH ČINNOSTÍ č. 15/2024
167/2023
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
27. December 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
25/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Občianske združenie „Dychová hudba Vlašanka“
21. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
165/2023
0,00 € Mgr. Kamil Švaňa, PhD. Mesto Spišské Vlachy
21. December 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
166/2023
0,00 € Obec Vojkovce Mesto Spišské Vlachy
18. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 146/2023
146/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy MgA. Pallesitz Alexander
13. December 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
157/2023
0,00 € Obec Hrišovce Mesto Spišské Vlachy
13. December 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
158/2023
0,00 € Obec Hincovce Mesto Spišské Vlachy
13. December 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
159/2023
0,00 € Obec Bystrany Mesto Spišské Vlachy
13. December 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
160/2023
200,00 € Ján Grega Mesto Spišské Vlachy
13. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
161/2023
0,00 € Miroslav Števík Mesto Spišské Vlachy
13. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
162/2023
0,00 € Milan Barlog Mesto Spišské Vlachy
13. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
163/2023
0,00 € Martin Furmanik Mesto Spišské Vlachy