Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
ZMLUVA O DIELO číslo: 4905.3062051KKO
155/2023
25 012,36 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Spišské Vlachy
6. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
156/2023
4 875,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Spišské Vlachy
4. December 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
150/2023
0,00 € Obec Slovinky Mesto Spišské Vlachy
4. December 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
23/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
23. November 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU
148/2023
97,72 € Mesto Spišské Vlachy Alena Labancová
23. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
149/2023
0,00 € SPP, a.s. Mesto Spišské Vlachy
22. November 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU
145/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Spišské Vlachy
22. November 2023
ZMLUVA O DIELO
146/2023
52 147,79 € BRANO, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
22. November 2023
ZMLUVA O DIELO
147/2023
32 317,02 € TOZDA s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
17. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo: 4905.2062052DDV
144/2023
38 915,88 € Eurovia SK, a.s. Mesto Spišské Vlachy
14. November 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
22/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia
14. November 2023
Zmluva č. 04/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
140/2023
723,76 € Senior centrum Šírava n.o. Mesto Spišské Vlachy
14. November 2023
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260660C/2023
141/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Spišské Vlachy
9. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-076
137/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
9. November 2023
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB - ProBiznis
138/2023
Doplnená
139,12 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Spišské Vlachy
9. November 2023
Úrazové poistenie UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE POČAS PROJEKTU / PROGRAMU - Poistná zmluva
139/2023
160,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Spišské Vlachy
6. November 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
135/2023
11 792,22 € Mesto Spišské Vlachy Martin Babík, Mgr. Viera Babíková Kalafusová
6. November 2023
Dohoda č: 23/44/054/272 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
136/2023
3 490,44 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
3. November 2023
Zmluva č. 02/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
133/2023
273,84 € Spišská katolícka charita Mesto Spišské Vlachy
3. November 2023
Zmluva č. 03/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
134/2023
205,38 € Spišská katolícka charita Mesto Spišské Vlachy