Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
39/2024
150,00 € UMAKOV Group, a. s. Mesto Spišské Vlachy
20. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestorov Mestského úradu
17/2024
10,00 € Mesto Spišské Vlachy ANPEK OPTIX s. r. o.
20. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004384, názov projektu: Rekonštrukcia a dobudovanie základnej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y234
38/2024
492 950,00 € Úrad vlády SR Mesto Spišské Vlachy
16. Máj 2024
Dodatok č. 4/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002948, názov projektu: Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy, kód projektu v ITMS2014+: 312061V343
36/2024
1 302 121,17 € Úrad vlády SR Mesto Spišské Vlachy
16. Máj 2024
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
37/2024
50,00 € Sofia Vašš Mesto Spišské Vlachy
15. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
35/2024
68 200,00 € I.K.V. Projekcia s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
13. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 013/2024
013/2024
85,00 € Mesto Spišské Vlachy Legátová Margita
7. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
16/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
7. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov Mestského úradu
12/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
2. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
10/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola
2. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
11/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva
34/2024
329,00 € Dominika Kovalová Mesto Spišské Vlachy
29. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájmu dopravného prostriedku
33/2024
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Materská škola
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
32/2024
204,62 € JUDr. Lukáš SKURKA, advokát Mesto Spišské Vlachy
25. Apríl 2024
DOHODA č. 2118872024 o množstvovom zbere odpadu
31/2024
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Sabinka Estate s. r. o.
24. Apríl 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
15/2024
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Ladislav Schwarcz
24. Apríl 2024
ZMLUVA č. 324 0774 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
28/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Spišské Vlachy
24. Apríl 2024
Dohoda č. 2024/KE/032 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
29/2024
95 064,84 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mesto Spišské Vlachy
23. Apríl 2024
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
14/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Výbor spoločenstva rodičov pri Základnej sv. J. Krstiteľa
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKA6 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v meste Spišské Vlachy
27/2024
162 866,91 € Úrad vlády SR Mesto Spišské Vlachy