Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
09/2024
50,00 € Mária Šelembová Mesto Spišské Vlachy
25. Január 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
02/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy
25. Január 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
03/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy
19. Január 2024
Zmluva o úhrade odplaty za dodávku pitnej vody
05/2024
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Jozef Mižigár
17. Január 2024
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB - ProBiznis
03/2024
411,13 € Komunálna poisťovňa,a.s. Mesto Spišské Vlachy
17. Január 2024
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB - ProBiznis
04/2024
845,31 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
15. Január 2024
Zmluva o pôžičke
02/2024
100 000,00 € Active property s.r.o Mesto Spišské Vlachy
11. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 161/2023
161/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Sczcureková Anastázia
11. Január 2024
DODATOK č. 03 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019- 002948 zo dňa zo dňa 7. októbra 2019, k dodatočnému poskytnutému príspevku č. 2
174/2023
41 550,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Mesto Spišské Vlachy
11. Január 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
26/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy MOTOCROSS CLUB – Spišské Vlachy
11. Január 2024
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
01/2024
100,00 € Martin Németh Mesto Spišské Vlachy
9. Január 2024
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb č. 00329657/000/2023
170/2023
132,00 € INISOFT s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
9. Január 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
171/2023
0,00 € Obec Slatvina Mesto Spišské Vlachy
9. Január 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
172/2023
0,00 € Obec Kolinovce Mesto Spišské Vlachy
4. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 160/2023
160/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Bc. Haniščáková Alena
4. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 163/2023
163/2023
28,00 € Mesto Spišské Vlachy Živčák Vladimír
28. December 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
27/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Dávid Labaš
28. December 2023
ROČNÁ ZMLUVA O ZBERE, ODVOZE, ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝKONU INÝCH ČINNOSTÍ č. 15/2024
167/2023
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
27. December 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
25/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Občianske združenie „Dychová hudba Vlašanka“
21. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
165/2023
0,00 € Mgr. Kamil Švaňa, PhD. Mesto Spišské Vlachy