Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
160/2023
200,00 € Ján Grega Mesto Spišské Vlachy
13. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
161/2023
0,00 € Miroslav Števík Mesto Spišské Vlachy
13. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
162/2023
0,00 € Milan Barlog Mesto Spišské Vlachy
13. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
163/2023
0,00 € Martin Furmanik Mesto Spišské Vlachy
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 153/2023
153/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Bašista Ján
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 154/2023
154/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Klapáč Michal
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 155/2023
155/2023
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Lešková Renáta
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 156/2023
156/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kolačkovský Milan
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 157/2023
157/2023
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Kolačkovský Milan
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 158/2023
158/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Poľáček František
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 159/2023
159/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Valt Vincent
7. December 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
24/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves
6. December 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
152/2023
0,00 € Obec Oľšavka Mesto Spišské Vlachy
6. December 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
153/2023
662,13 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Petra Gmucová
6. December 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
154/2023
4 477,26 € Mesto Spišské Vlachy Marián Baloga, Ing. Eva Balogová
6. December 2023
ZMLUVA O DIELO číslo: 4905.3062051KKO
155/2023
25 012,36 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Spišské Vlachy
6. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
156/2023
4 875,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Spišské Vlachy
4. December 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
150/2023
0,00 € Obec Slovinky Mesto Spišské Vlachy
4. December 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
23/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
23. November 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU
148/2023
97,72 € Mesto Spišské Vlachy Alena Labancová