Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 011/2024
011/2024
170,00 € Mesto Spišské Vlachy Klocková Anna
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 012/2024
012/2024
85,00 € Mesto Spišské Vlachy Čurillová Květoslava
17. Apríl 2024
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
13/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
15. Apríl 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 1248226841
26/2024
120,49 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 009/2024
009/2024
85,00 € Mesto Spišské Vlachy Valenčinová Katarína
28. Marec 2024
Zmluva č. 01/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
23/2024
1 200,00 € Seniorvital, n.o. Mesto Spišské Vlachy
28. Marec 2024
DOHODA č. 2119742024 o množstvovom zbere odpadu
242024
0,00 € KAJANEDA s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
28. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení stravovania pre seniorov
25/2024
0,00 € KAJANEDA s. r. o Mesto Spišské Vlachy
27. Marec 2024
Dohoda č. 24/44/054/10 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
21/2024
2 543,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
27. Marec 2024
Zmluva č. VMI1412202316
22/2024
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Mesto Spišské Vlachy
13. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 005/2024
005/2024
42,50 € Mesto Spišské Vlachy Škerliková Ľudmila
13. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 006/2024
006/2024
85,00 € Mesto Spišské Vlachy Kiseľová Anna
13. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 007/2024
007/2024
42,50 € Mesto Spišské Vlachy Macejková Marta
13. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 008/2024
008/2024
85,00 € Mesto Spišské Vlachy Kapitančík Pavol
13. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov Mestského úradu
09/2024
10,00 € Mesto Spišské Vlachy ANPEK OPTIX s. r. o.
28. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 004/2024
004/2024
42,50 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Olejník Cyril
8. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
19/2024
69,72 € Mesto Spišské Vlachy Tatiana Prevendárová
6. Marec 2024
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB - ProBiznis
18/2024
740,55 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Spišské Vlachy
4. Marec 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
08/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
28. Február 2024
Zmluva o spoločnom obecnom úrade č. 551 /2023
16/2024
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy