Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky č. 18/008/23
40/2023
1 470 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Spišské Vlachy
21. Apríl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
41/2023
8 859,93 € Mesto Spišské Vlachy Miriam Hoščuková
21. Apríl 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 32/2023
32/2023
38 052,24 € Baribal s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
21. Apríl 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 37/2023
37/2023
Doplnená
105 434,88 € DREVONA INTERIORS s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
19. Apríl 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
12/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Materská škola
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 064/2022
064/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Čižmariková Dobroslava
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 065/2023
065/2023
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Čižmariková Dobroslava
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 072/2023
072/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Ondášová Mária
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 076/2023
076/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Dudíková Ľubica
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 077/2023
078/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Zahradníková Daniela
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 079/2023
079/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Zahradníková Daniela
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 082/2023
082/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Ferenčuha Rudolf
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 083/2023
083/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Fecko Stanislav
14. Apríl 2023
Zmluva o úhrade odplaty za dodávku pitnej vody
36/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Ladislav Mižigár
11. Apríl 2023
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ
33/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
11. Apríl 2023
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ
34/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
11. Apríl 2023
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O NÁJME
35/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
11. Apríl 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
11/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 068/2023
068/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Kaletová Jarmila
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 071/2023
071/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Proks Ondrej