Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
67/2023
450,00 € MVDr. Ivan Miklóšik Mesto Spišské Vlachy
22. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
68/2023
1 000,00 € Michal Dučák Mesto Spišské Vlachy
22. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
69/2023
50,00 € Marián Celec Mesto Spišské Vlachy
22. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
70/2023
100,00 € 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy Mesto Spišské Vlachy
20. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
63/2023
11 760,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
20. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA 001-2023
64/2023
71 304,00 € PROCAR, a.s. Mesto Spišské Vlachy
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 104/2023
104/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Gardošíková Mária
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 105/2023
105/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Popovič Igor
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 106/2023
106/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Pacovská Elena
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 107/2023
107/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Korabský Ján
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 108/2023
108/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Šariská Mária
16. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre IBV Malé pole, Spišské Vlachy
65/2023
24 000,00 € ARLAND s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
16. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
66/2023
200,00 € Ján Filip Mesto Spišské Vlachy
13. Jún 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
60/2023
4 697,97 € Mesto Spišské Vlachy Mikuláš Filip, Mária Blaščáková
13. Jún 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
61/2023
977,43 € Mesto Spišské Vlachy Ladislav Pavľák
9. Jún 2023
Zmluva o grantovom účte
62/2023
0,00 € Prima banka, a.s. Mesto Spišské Vlachy
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 03/D/2023
59/2023
2 500,00 € Mesto Spišské Vlachy AKADÉMIA Spišské Vlachy
2. Jún 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov Mestského úradu 15/2023
15/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 087/2023
087/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Bc. Kišáková Anna
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 093/2023
093/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Faithová Mária