Centrálny register zmlúv

Obec Výborná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 01/2024/M
01/2024/M
2 500,00 € Nadácia PSK pre podporu rodiny Obec Výborná
10. Máj 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody
52/2023
1,34 € Obec Výborná Ján Pompa
10. Máj 2024
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
115/2024
20,00 € Obec Výborná Ján Pompa
3. Máj 2024
Dodatok č. 2 Zmluvy č. 18/2016 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie
Dodatok č. 2 Zmluvy č. 18/2016 o odbornej pomoci pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie
2 268,00 € EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. Obec Výborná
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
MA2-06-04-2024-SK
98,00 € Galileo Corporation s. r. o. Obec Výborná
18. Apríl 2024
Dodatok č. 1 Zmluvy č. 19/2016 o odbornej pomoci pri výkone správy majetku verejného vodovodu
19/2016
0,00 € EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. Obec Výborná
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003876, názov projektu: Rozšírenie verejného vodovodu obce Výborná, kód projektu v ITMS2014+: 312061ARL7
560/2024
96 307,45 € Úrad vlády SR Obec Výborná
12. Apríl 2024
Poistná zmluva
11-14656
378,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Výborná
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. ObÚ-577-9/2021
ObÚ-577-9/2021
0,00 € Obec Výborná Pompa Miroslav a Pompová Vanesa
28. Marec 2024
Poistná zmluva
11-14656
378,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Výborná
27. Marec 2024
Kúpna zmluva
-
4 920,00 € Obec Výborná Ľudmila Chritzová
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/3
7 121,52 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
22. Marec 2024
Zmluva č. 1424 418 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
1424 418
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Výborná
13. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
114/2024
0,00 € Obec Výborná Ružena Mišalková
11. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 04002/2023-PKZO-K40051/23.00 - Obec Výborná, k.ú. Výborná, okres Kežmarok
04002/2023-PKZO-K40051/23.00
2 443,30 € Slovenský pozemkový fond Obec Výborná
11. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 03656/2023-PKZO-K40043/23.00 - Obec Výborná, k.ú. Výborná, okres Kežmarok
03656/2023-PKZO-K40043/23.00
4 473,04 € Slovenský pozemkový fond Obec Výborná
11. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 03367/2023-PKZO-K40035/23.00 - obec Výborná, k.ú. Výborná, okres Kežmarok
03367/2023-PKZO-K40035/23.00
577,70 € Slovenský pozemkový fond Obec Výborná
11. Marec 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody
51/2023
1,34 € Obec Výborná Juraj Mišalko
11. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
113/2024
20,00 € Obec Výborná Juraj Mišalko
27. Február 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024
1/2024
106 642,18 € MOPAX, spol. s r. o. Obec Výborná