Centrálny register zmlúv

Obec Výborná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2022
Zmluva o dielo
06/2022
Doplnená
112 054,26 € Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o. Obec Výborná
4. August 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva o dodávke pitnej vody
0,89 € Obec Výborná Branko Mirga
4. August 2022
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
95/2022
20,00 € Obec Výborná Branko Mirga
4. August 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody
38/2022
0,89 € Obec Výborná Vladimír Mišalko
4. August 2022
Zmluva o Elektronickej službe Business24
-
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Výborná
4. August 2022
Zmluva o Balikovom účte
-
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Výborná
4. August 2022
Zmluva o bežnom účte
-
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Výborná
13. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
1/2022
105 261,54 € MOPAX, s.r.o. Obec Výborná
13. Júl 2022
ZMLUVA č. 525/2022/OPR o poskytnutí dotácie
525/2022/OPR
3 100,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Výborná
12. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_MŠ_041
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_MŠ_041
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Výborná
6. Júl 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody
33/2022
0,89 € Obec Výborná Martina Štefániková
28. Jún 2022
Zámenná zmluva
-
Doplnená
0,00 € Valtin, s.r.o. Obec Výborná
22. Jún 2022
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
91/2022
20,00 € Obec Výborná Milan Dunka
20. Jún 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody
5/2022
0,89 € Obec Výborná Július Mirga
20. Jún 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody
6/2022
0,89 € Obec Výborná Patrik Vida
14. Jún 2022
Poistný zmluva
11-13804
115,50 € Union poisťovňa, a.s. Obec Výborná
27. Máj 2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
22/46/054/103
16 608,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
FF 804-22-023
0,00 € CBC Slovakia, s.r.o. Obec Výborná
16. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného daru
-
200,00 € Súkromná spojená škola, Biela voda Obec Výborná
11. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2019-002982
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Výborná