Centrálny register zmlúv

Obec Výborná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
23/46/054/146
11 025,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
30. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/46/054/126
Doplnená
8 985,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
28. Marec 2023
Dohoda o partnerstve
02/2023
20 100,00 € eduRoma - Roma Education Project, o.z. Obec Výborná
20. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
20232009
Doplnená
0,00 € encare, s.r.o. Obec Výborná
20. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Výborná
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Výborná
9. Február 2023
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. tz2017-01-10vs2
Dodatok č. 1 ku Zmluve č. tz2017-01-10vs2
30,00 € TOPSET Solutions, s.r.o. Obec Výborná
9. Február 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. A/2684/03/2008
Dodatok č. 4 z zmluve č. A/2684/03/2008
132,00 € TOPSET Solutions, s.r.o. Obec Výborná
6. Február 2023
Dodatok č. 2 k Dohode o poskytovaní právnej pomoci
2
400,00 € JUDr. Sylvia Leščáková Obec Výborná
1. Február 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
43/2023
0,89 € Obec Výborná Martin Koščák
19. Január 2023
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
103/2023
20,00 € Obec Výborná Mária Koščáková
16. Január 2023
Poistná zmluva
11-14175
334,80 € Union poisťovňa, a.s. Obec Výborná
11. Január 2023
Zmluva o uverejnení inzercie
QUO-82018-M9P8/0
718,80 € MEDIATEL, s.r.o. Obec Výborná
11. Január 2023
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1146/2021
1/2022
41 858,00 € Úrad vlády SR Obec Výborná
10. Január 2023
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
102/2023
20,00 € Obec Výborná Dušan Mirga
10. Január 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
42/2023
0,89 € Obec Výborná Dušan Mirga
10. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2023
1/2023
6 000,00 € Obec Výborná Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ves
10. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2023
2/2023
300,00 € Obec Výborná Občianske združenie Chápať srdcom
10. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2023
3/2023
500,00 € Obec Výborná Telovýchovná jednota, futbalový oddiel Výborná
13. December 2022
Dohoda č. 22/46/012/10
22/46/012/10
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
13. December 2022
Poistná zmluva
11-14140
106,26 € Union poisťovňa, a.s. Obec Výborná