Centrálny register zmlúv

Obec Výborná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
44/2023
1,34 € Obec Výborná Ing. Elena Tovišová
20. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
105/2023
20,00 € Obec Výborná Milan Hangurbadžo
17. Júl 2023
Kúpna zmluva
-
Doplnená
1 455,00 € Milan Mirga a Beáta Mirgová Obec Výborná
17. Júl 2023
Poistná zmluva
11-1444
12,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Výborná
7. Júl 2023
Dohoda o poskytnutí právnej pomoci
Dohoda o poskytnutí právnej pomoci
1 500,00 € JUDr. Sylvia Leščáková Obec Výborná
7. Júl 2023
Dohoda o poskytnutí právnej pomoci
-
2 000,00 € JUDr. Sylvia Leščáková Obec Výborná
4. Júl 2023
Zámenná zmluva
-
Doplnená
0,00 € Martin Koščák, Jana Koščáková Obec Výborná
27. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/46/054/1100
821,52 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
23. Jún 2023
Kúpna zmluva
-
63,60 € Obec Výborná Margita Alexyová, Urban Selvek
21. Jún 2023
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
-
30,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Obec Výborná
8. Jún 2023
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
104/2023
20,00 € Obec Výborná Rudolf Mirga
1. Jún 2023
Kúpna zmluva
-
233,20 € Obec Výborná Eva Ciriaková
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného daru
-
200,00 € Obec Výborná Biela voda, n.o.
25. Máj 2023
Poistná zmluva
11-14321
35,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Výborná
25. Máj 2023
Poistná zmluva
11-14322
180,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Výborná
19. Máj 2023
Zámenná zmluva
-
111,00 € Edward Jozef Nieč, Magdaléna Nieč Obec Výborná
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1423 435
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Výborná
21. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/264
2 466,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/46/054/266
Doplnená
2 396,10 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
14. Apríl 2023
Poistná zmluva
11-14247
67,50 € Union poisťovňa, a.s. Obec Výborná