Centrálny register zmlúv

Obec Výborná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
-
0,00 € ROGEN, s.r.o. Obec Výborná
9. Máj 2022
Dodatok č. 1/2022 k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 28.02.2018
1/2022
0,00 € Matúš Korpa - BTS Kras Obec Výborná
11. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2019-002982
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Výborná
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
FF 804-22-023
0,00 € CBC Slovakia, s.r.o. Obec Výborná
28. Jún 2022
Zámenná zmluva
-
Doplnená
0,00 € Valtin, s.r.o. Obec Výborná
12. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_MŠ_041
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_MŠ_041
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Výborná
4. August 2022
Zmluva o Elektronickej službe Business24
-
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Výborná
4. August 2022
Zmluva o Balikovom účte
-
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Výborná
4. August 2022
Zmluva o bežnom účte
-
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Výborná
10. Október 2022
Zámenná zmluva
-
Doplnená
0,00 € Ing. Samuel Knižka Obec Výborná
15. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/46/010/26
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
18. November 2022
Zmluva o nájme bytu
ObcVY-529/2021-2-2
0,00 € Obec Výborná Mirga Stanislav a MIrgová Lýdia
13. December 2022
Dohoda č. 22/46/012/10
22/46/012/10
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
20. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
20232009
Doplnená
0,00 € encare, s.r.o. Obec Výborná
20. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Výborná
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Výborná
4. Júl 2023
Zámenná zmluva
-
Doplnená
0,00 € Martin Koščák, Jana Koščáková Obec Výborná
8. August 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-369-025/2023
KRHZ-PO-VO-369-025/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Výborná
23. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_350 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_350
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Výborná
20. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20201900
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Obec Výborná
18. Október 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
ZLP - 00326739
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Výborná