Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Výborná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024
1/2024
106 642,18 € MOPAX, spol. s r. o. Obec Výborná
23. Február 2024
Kúpna zmluva
-
1 395,00 € Tomáš Mirga Obec Výborná
19. Február 2024
Profi - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Dodatok č. 2 zo dňa 15.02.2024 k Poistnej zmluvy č. 2404263824
4 050,64 € Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Výborná
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. ObÚ-577-2/2021 zo dňa 16.11.2021
ObÚ-577-2/2021
0,00 € Obec Výborná Ida Pompová
24. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
-
25,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Výborná
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLD1 s názvom: MOaPS Výborná
656/2023
329 611,57 € Úrad vlády SR Obec Výborná
12. Január 2024
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
112/2024
20,00 € Obec Výborná Helena Mišalková
12. December 2023
Zmluva o nájme bytu
ObcVY-347/2023-1
62,27 € Obec Výborná Dunka Jaroslav a Dunková Petra
12. December 2023
Zmluva o nájme bytu
ObcVY-347/2023-2
55,46 € Obec Výborná Mirga Stanislav a Mirgová Lýdia
12. December 2023
Zmluva o nájme bytu
ObcVY-347/2023-3
56,56 € Obec Výborná Mišalko Peter a Mišalková Kristína
12. December 2023
Zmluva o nájme bytu
ObcVY-347/2023-4
59,51 € Obec Výborná Mirga Dušan a Mirgová Vlasta
12. December 2023
Zmluva o nájme bytu
ObcVY-347/2023-5
58,95 € Obec Výborná Mirgová Terézia a Mirga Milan
12. December 2023
Zmluva o nájme bytu
ObcVY-347/2023-6
57,39 € Obec Výborná Mirga František a Mirgová Eva
12. December 2023
Zmluva o nájme bytu
ObcVY-347/2023-7
62,20 € Obec Výborná Mišalko Gustáv a Mišalková Dana
12. December 2023
Zmluva o nájme bytu
ObcVY-347/2023-8
55,70 € Obec Výborná Mišalko Rudolf a Mišalková Vlasta
12. December 2023
Zmluva o nájme bytu
ObcVY-347/2023-9
56,56 € Obec Výborná Mišalko Rudolf a Mišalková Renáta
12. December 2023
Zmluva o nájme bytu
ObcVY-347/2023-10
58,52 € Obec Výborná Mirga Dušan a Mirgová Gabriéla
12. December 2023
Zmluva o nájme bytu
ObcVY-347/2023-11
59,02 € Obec Výborná Pompová Ida
12. December 2023
Zmluva o nájme bytu
ObcVY-347/2023-12
59,48 € Obec Výborná Mišalko Igor
7. December 2023
Zmluva o aktualizácii programov
tz2023-12-01mm4
264,00 € TOPSET Solutions, s.r.o. Obec Výborná