Centrálny register zmlúv

Obec Výborná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2024
1/2024
300,00 € Obec Výborná Občianske združenie Chápať srdcom
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2024
2/2024
6 000,00 € Obec Výborná Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ves
29. November 2023
Mandátna zmluva
-
6 876,00 € Ing. Peter Franko Obec Výborná
24. November 2023
Zámenná zmluva
-
0,00 € Martin Koščák, Jana Koščáková Obec Výborná
24. November 2023
Z M L U V A č. 230311 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230311 08U01
107 665,00 € Environmentálny fond Obec Výborná
13. November 2023
Kúpna zmluva
-
3 100,00 € Vojtech Budzák Obec Výborná
10. November 2023
Poistná zmluva
11-14583
329,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Výborná
10. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/46/010/18
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
9. November 2023
Poistná zmluva o poistení motorových vozidiel PZP a ďalších pripoistení
2409285021
30,00 € Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Výborná
8. November 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
50/2023
1,34 € Obec Výborná Andrea Mirgová
8. November 2023
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
111/2023
20,00 € Obec Výborná Andrea Mirgová
7. November 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
49/2023
1,34 € Obec Výborná Emil Dunka
25. Október 2023
Zmluva o spolupráci č. N20231016042
N20231016042
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Výborná
25. Október 2023
Zmluva o poskytovaní štatutárneho auditu
-
2 100,00 € Ing. Mária Kyselová Obec Výborná
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1337
6 850,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
23. Október 2023
Zmluva o bežnom účte
-
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Výborná
23. Október 2023
Zmluva o bežnom účte
-
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Výborná
20. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve č. 64/2023 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
64/2023
0,00 € EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. Obec Výborná
18. Október 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
ZLP - 00326739
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Výborná
17. Október 2023
Kúpna zmluva
-
5 500,00 € Obec Výborná Milan Mišalko a Marika Mišalková