Centrálny register zmlúv

Obec Výborná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2022
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. D01_SEP-IMRK3-2022-004322
D01_SEP-IMRK3-2022-004322
129 618,72 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Výborná
25. Október 2022
Poistná zmluva
443 9009274
103,19 € Komunálna poisťovňa Obec Výborná
25. Október 2022
Zmluva o pripojení
20140436/2312/3
118,80 € HGdata, s.r.o. Obec Výborná
17. Október 2022
Poistná zmluva
70859966
42,12 € Union poisťovňa, a.s. Obec Výborná
10. Október 2022
Kúpna zmluva
-
1,00 € Ing. Paulína Knižková Obec Výborná
10. Október 2022
Zámenná zmluva
-
Doplnená
0,00 € Ing. Samuel Knižka Obec Výborná
29. September 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody
40/2022
0,89 € Obec Výborná Anna Lizáková
27. September 2022
Kúpna zmluva
-
3 166,98 € Obec Výborná Jaroslav Krišanda
16. September 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070Z118
309070Z118
Doplnená
25 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Výborná
12. September 2022
Mandátna zmluva
-
1 620,00 € ROGEN, s.r.o. Obec Výborná
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra
tz2022-08-31nv1
490,00 € TOPSET Solutions, s.r.o. Obec Výborná
7. September 2022
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
100/2022
20,00 € Obec Výborná Rudolf Mirga st.
6. September 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
1/2022
Doplnená
98 137,22 € MOPAX, s.r.o. Obec Výborná
30. August 2022
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
96/2022
20,00 € Obec Výborná Rudolf Dunka
30. August 2022
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
99/2022
20,00 € Obec Výborná Dušan Mirga
24. August 2022
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
98/2022
20,00 € Obec Výborná Stanislav Hangurbadžo
16. August 2022
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
97/2022
20,00 € Obec Výborná Martina Štefániková
11. August 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody
39/2022
0,89 € Obec Výborná Milan Dunka
9. August 2022
Zmluva o úvere
737/CC/22
Doplnená
20 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Výborná
9. August 2022
Zmluva o úvere
735/CC/22
Doplnená
25 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Výborná