Centrálny register zmlúv

Obec Výborná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLD1 s názvom: MOaPS Výborná
656/2023
329 611,57 € Úrad vlády SR Obec Výborná
31. Október 2022
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. D01_SEP-IMRK3-2022-004322
D01_SEP-IMRK3-2022-004322
129 618,72 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Výborná
5. August 2022
Zmluva o dielo
06/2022
Doplnená
112 054,26 € Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o. Obec Výborná
6. September 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
1/2022
Doplnená
98 137,22 € MOPAX, s.r.o. Obec Výborná
24. November 2023
Z M L U V A č. 230311 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230311 08U01
107 665,00 € Environmentálny fond Obec Výborná
27. Február 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024
1/2024
106 642,18 € MOPAX, spol. s r. o. Obec Výborná
13. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
1/2022
105 261,54 € MOPAX, s.r.o. Obec Výborná
9. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1146/2021
1/2022
Doplnená
41 858,00 € Úrad vlády SR Obec Výborná
11. Január 2023
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1146/2021
1/2022
41 858,00 € Úrad vlády SR Obec Výborná
9. August 2022
Zmluva o úvere
735/CC/22
Doplnená
25 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Výborná
16. September 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070Z118
309070Z118
Doplnená
25 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Výborná
28. Marec 2023
Dohoda o partnerstve
02/2023
20 100,00 € eduRoma - Roma Education Project, o.z. Obec Výborná
9. August 2022
Zmluva o úvere
737/CC/22
Doplnená
20 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Výborná
27. Máj 2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
22/46/054/103
16 608,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
28. November 2022
Dohoda §52 -Obec, ŠR
22/46/052/121
Doplnená
15 279,36 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
3. Október 2023
Darovacia zmluva
KRHZ-PO-VO-281-028/2023
14 318,54 € Ministerstvo vnútra SR Obec Výborná
30. Marec 2023
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
23/46/054/146
11 025,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
30. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/46/054/126
Doplnená
8 985,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná
29. November 2023
Mandátna zmluva
-
6 876,00 € Ing. Peter Franko Obec Výborná
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1337
6 850,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná