Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
ZMLUVA o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
574/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
10. Apríl 2024
DODATOK Č.1 k Zmluve č. ZM_SEP-IMKR2-2021/003539
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM_SEP-IMKR2-2021/003539
159 197,75 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
10. Apríl 2024
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
24/46/054/12
7 121,52 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
20. Február 2024
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO 1/2024
1 586 888,49 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Obec Toporec
13. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
1/174/24Pv
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Toporec
13. Február 2024
DODATOK č. 2 k Licenčnej zmluve č. U2327/2020
DODATOK č. 2 k Licenčnej zmluve č. U2327/2020
770,00 € MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Obec Toporec
13. Február 2024
DODATOK č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2016/62
DODATOK č. 1 k Rámcovej zmluve č. PZS/2/2019/62
0,00 € Nemocnica Poprad, a. s., Banícka 803, 05845 Poprad Obec Toporec
13. Február 2024
ZMLUVA č. KB/ZO/2023MKB8832-1 O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB MANAŽÉRA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
KB/ZO/2023MKB8832-1
156,00 € Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. Obec Toporec
13. Február 2024
Skupinové úrazové poistenie
9140083724
186,70 € UNIQA pojišťovna, a. s. Obec Toporec
13. Február 2024
POISTKA Firma & Ochrana
9160147312
963,84 € UNIQA pojišťovna, a. s. Obec Toporec
9. Február 2024
ZMLUVA O DIELO
1/2024
1 586 888,49 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Obec Toporec
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIY3 s názvom: MIESTNE OBČIANSKE a PREVENTÍVNE SLUŽBY TOPOREC
721/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
30. Január 2024
Príkazná zmluva
21/2023
500,00 € PhDr. Miroslav Turčan Obec Toporec
27. December 2023
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC1111-2017-32/77
DODATOK Č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
278 335,35 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Toporec
13. December 2023
Príkazná zmluva
20/2023
450,00 € RNDr. Paula Grivalská, Štefánikova 68/23, 059 01 Spišská Belá Obec Toporec
13. December 2023
POISTKA -Firma & oOchrana
9160157601
254,08 € UNIQA pojišťovna, a. s. Obec Toporec
23. November 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/77
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo Zmlu
278 335,35 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Toporec
31. Október 2023
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23/46/054/1340
6 850,00 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
26. Október 2023
ZMLUVA č. 993/2023/OPR o poskytnutí dotácie
993/2023/OPR
1 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Toporec
26. Október 2023
Zmluva na servis stoličkového výťahu
19/2023
95,00 € Stannah, s. r. o., K Rochovici 165, 010 14 Žilina Obec Toporec