Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
0,00 € Nolen, s. r. o., Revolučná 708, 059 07 Lendak Obec Toporec
31. Január 2023
ZMLUVA O DIELO
6/2023
213 497,29 € KOOM s.r.o. Obec Toporec
20. Január 2023
Príkazná zmluva
19/2022
1 000,00 € PhDr. Miroslav Turčan Obec Toporec
20. Január 2023
POISTKA - Firma & Ochrana
9160158088
2 001,20 € UNIQA pojišťovna, a. s. Obec Toporec
17. Január 2023
Zámenná zmluva
1/2023
0,00 € Ján Varchol Obec Toporec
3. Január 2023
Dodatok č. 1/2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1115/2021
41 858,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
3. Január 2023
Zmluva o dielo č. 1VP/2022
1VP/2022
40 800,00 € EuroGeo-CADaster s.r.o. Obec Toporec
14. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.05.2022 - Ing. Milan Štupák - IVS - Oprava
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.05.2022 -O
308 591,15 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS, 791, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Toporec
13. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/46/012/9
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežamrok Obec Toporec
13. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.05.2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.05.2022
311 832,09 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS, 791, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Toporec
28. November 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3
695/2022
47 396,34 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
28. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/46/53G/21
15 027,29 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec Obec Toporec
28. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/46/53G/23
4 745,48 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec Obec Toporec
28. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/46/53G/24
3 163,64 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec Obec Toporec
28. November 2022
Kúpno-predajná zmluva
3/2022/SPT
450,00 € Pavol Imrich Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec
28. November 2022
ZMLUVA o nájme bytu
2/2022/BD
0,00 € Obec Toporec Patrícia Pompová
21. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/46/010/24
0,00 € Obec Toporec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežamrok
7. November 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
50 029,26 € Nolen, s. r. o., Revolučná 708, 059 07 Lendak Obec Toporec
28. Október 2022
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
7 284,82 € Nolen, s. r. o., Revolučná 708, 059 07 Lendak Obec Toporec
28. Október 2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 19.05.2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 19.05.2022
307 206,68 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS, 791, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Toporec