Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
POISTKA Firma & Ochrana
9160147312
963,84 € UNIQA pojišťovna, a. s. Obec Toporec
9. Február 2024
ZMLUVA O DIELO
1/2024
1 586 888,49 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Obec Toporec
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIY3 s názvom: MIESTNE OBČIANSKE a PREVENTÍVNE SLUŽBY TOPOREC
721/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
30. Január 2024
Príkazná zmluva
21/2023
500,00 € PhDr. Miroslav Turčan Obec Toporec
27. December 2023
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC1111-2017-32/77
DODATOK Č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
278 335,35 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Toporec
13. December 2023
Príkazná zmluva
20/2023
450,00 € RNDr. Paula Grivalská, Štefánikova 68/23, 059 01 Spišská Belá Obec Toporec
13. December 2023
POISTKA -Firma & oOchrana
9160157601
254,08 € UNIQA pojišťovna, a. s. Obec Toporec
23. November 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/77
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo Zmlu
278 335,35 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Toporec
31. Október 2023
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23/46/054/1340
6 850,00 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
26. Október 2023
ZMLUVA č. 993/2023/OPR o poskytnutí dotácie
993/2023/OPR
1 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Toporec
26. Október 2023
Zmluva na servis stoličkového výťahu
19/2023
95,00 € Stannah, s. r. o., K Rochovici 165, 010 14 Žilina Obec Toporec
26. Október 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich FO
6630127556
50,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Obec Toporec
24. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA
02/2023-2024 - OA
0,00 € Obec Toporec Spojená škola
24. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_KGR_POP3MŠ-PKPO_310
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Toporec
24. Október 2023
Dodatok č. 2 k kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2023
Dodatok č. 2 k kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2023
0,00 € Štefan Maslejak, Sládkovičova 378/8, 065 03 Podolínec Obec Toporec
19. September 2023
Kúpna zmluva
18/2023
82 214,83 € codespheria s. r. o. Obec Toporec
19. September 2023
ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb
ZMLUVA č. 16/2023 o poskytovaní audítorských služi
3 096,00 € Ing. Daniela Dudová, Levočská 212, 058 01 Poprad Obec Toporec
19. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
1/2023/SPT
22 062,52 € PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik
19. September 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023/SP
1/2023/SP
83 015,55 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Obec Toporec
19. September 2023
Zmluva o dielo č.1/2023/SP
1/2023/SP.
83 015,55 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Obec Toporec