Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA
44/2021-2022 - OA
0,00 € Obec Toporec Spojená škola
25. Máj 2022
Dodatok k servisnej zmluve o zvýšení cien papiera
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve 25/2020
0,00 € DD21, s. r. o., Švábska 107, 080 01 Prešov Obec Toporec
25. Máj 2022
Dodatok č. 1 k dohode č. 22 /46/054/88 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania
Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/46/054/88
3 662,96 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
25. Máj 2022
Dodatok č. 1/2022 k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 01.08.2007
Dodatok č. 1/2022 k Mandátnej zmluve
0,00 € Vlasta Korpová, BTSPO, Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad Obec Toporec
25. Máj 2022
Zmluva o preverení
1/2022/SP
600,00 € GemerAudit, spol. s r. o. Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec
20. Máj 2022
KÚPNA ZMLUVA K NEHNUTEĽNOSTI
8/2022
1,00 € Obec Toporec František Novajovský, Helena Novajovská
5. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru mladého UoZ – NEET s následným pokračovaním formou praxe v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 2
22/46/054/88
14 651,84 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
25. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2/2022
0,00 € Ing. Milan Štupák - IVS Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
5. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ZM_SEP-IMRK3-2022-004333
64 031,76 € Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky