Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2023
Zmluva o dielo č. 1VP/2022
1VP/2022
40 800,00 € EuroGeo-CADaster s.r.o. Obec Toporec
14. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.05.2022 - Ing. Milan Štupák - IVS - Oprava
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.05.2022 -O
308 591,15 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS, 791, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Toporec
13. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/46/012/9
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežamrok Obec Toporec
13. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.05.2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.05.2022
311 832,09 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS, 791, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Toporec
28. November 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3
695/2022
47 396,34 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
28. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/46/53G/21
15 027,29 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec Obec Toporec
28. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/46/53G/23
4 745,48 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec Obec Toporec
28. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/46/53G/24
3 163,64 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec Obec Toporec
28. November 2022
Kúpno-predajná zmluva
3/2022/SPT
450,00 € Pavol Imrich Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec
28. November 2022
ZMLUVA o nájme bytu
2/2022/BD
0,00 € Obec Toporec Patrícia Pompová
21. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/46/010/24
0,00 € Obec Toporec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežamrok
7. November 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
50 029,26 € Nolen, s. r. o., Revolučná 708, 059 07 Lendak Obec Toporec
28. Október 2022
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
7 284,82 € Nolen, s. r. o., Revolučná 708, 059 07 Lendak Obec Toporec
28. Október 2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 19.05.2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 19.05.2022
307 206,68 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS, 791, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Toporec
28. Október 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt
521/2022
32 020,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
28. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 16/2022-2023 - OA
16/2022-2023 - OA
0,00 € Obec Toporec Spojená škola
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov
13/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov
14/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov
15/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žkaov
16/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická