Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Október 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt
521/2022
32 020,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
28. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 16/2022-2023 - OA
16/2022-2023 - OA
0,00 € Obec Toporec Spojená škola
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov
13/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov
14/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov
15/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žkaov
16/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
28. Október 2022
Dohoda pre zabezpečenie odbornej praxe žiakov
17/2022
0,00 € Obec Toporec SOŠ sv. Klementa Hofbauera
28. Október 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu
18/2022
0,00 € T-MAPY s. r. o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava Obec Toporec
12. Október 2022
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2021-004301
01
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Toporec
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.05.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 9/2022
0,00 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS Obec Toporec
16. September 2022
Zmluva
12/2022
1 800,00 € Bc. Norbert Pompa Dis. art., Na lúkach 1346, 934 01 Levice Obec Toporec
16. September 2022
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP/22/04584/001
80,40 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Toporec
8. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
309070BDM8
45 814,34 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Toporec
17. August 2022
KÚPNA ZMLUVA K NEHNUTEĽNOSTI
10/2022
1,00 € Martin Martinkovič, Komenského 583/1, 058 01 Poprad Obec Toporec
17. August 2022
ZMLUVA O DIELO
11/2022
270 323,72 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS, 791, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Toporec
17. August 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2022/PO1070
0,00 € Espik Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Obec Toporec
17. August 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
132022
0,00 € innogy Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava Obec Toporec
17. August 2022
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických osôb
6620041687
54,63 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
17. August 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
QUO-13439725-Y4Y2S7
0,00 € Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Obec Toporec
17. August 2022
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 1 uzavretý dňa 27.07.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve 7/2022
0,00 € Adam Zemjanek Obec Toporec