Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2/2022
0,00 € Ing. Milan Štupák - IVS Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
25. Máj 2022
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 6/2022
0,00 € TRUCK TATRY s. r. o. Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
25. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA
44/2021-2022 - OA
0,00 € Obec Toporec Spojená škola
25. Máj 2022
Dodatok k servisnej zmluve o zvýšení cien papiera
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve 25/2020
0,00 € DD21, s. r. o., Švábska 107, 080 01 Prešov Obec Toporec
25. Máj 2022
Dodatok č. 1/2022 k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 01.08.2007
Dodatok č. 1/2022 k Mandátnej zmluve
0,00 € Vlasta Korpová, BTSPO, Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad Obec Toporec
16. Júl 2022
DODATOK k ZMLUVE O DIELO podpísanej dňa 22.10.2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo podpísanej dňa 22.10
0,00 € CESTY KOŠICE s. r. o. Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
17. August 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2022/PO1070
0,00 € Espik Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Obec Toporec
17. August 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
132022
0,00 € innogy Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava Obec Toporec
17. August 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
QUO-13439725-Y4Y2S7
0,00 € Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Obec Toporec
17. August 2022
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 1 uzavretý dňa 27.07.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve 7/2022
0,00 € Adam Zemjanek Obec Toporec
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.05.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 9/2022
0,00 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS Obec Toporec
12. Október 2022
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2021-004301
01
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Toporec
28. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 16/2022-2023 - OA
16/2022-2023 - OA
0,00 € Obec Toporec Spojená škola
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov
13/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov
14/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov
15/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
28. Október 2022
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žkaov
16/2022
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
28. Október 2022
Dohoda pre zabezpečenie odbornej praxe žiakov
17/2022
0,00 € Obec Toporec SOŠ sv. Klementa Hofbauera
28. Október 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu
18/2022
0,00 € T-MAPY s. r. o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava Obec Toporec
21. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/46/010/24
0,00 € Obec Toporec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežamrok