Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
MANDÁTNA ZMLUVA o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších perdpisov
6/2024
35 220,00 € CAPANNA, s.r.o., Lidická 1633, 059 51 Poprad Obec Toporec
23. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia školským a predškolským zariadeniam
4/2024
0,00 € GAS Familia, s. r. o., Stará Ľubovňa Obec Toporec
23. Máj 2024
Príkazná zmluva
5/2024
300,00 € PhDr. Miroslav Turčan Obec Toporec
24. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
3/2024
0,00 € TANOT, s. r. o., Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou Obec Toporec
22. Apríl 2024
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2021-004634, názov projektu: Podpora prístupu k pitnej vode v obci Toporec, kód projektu v ITMS2014+: 312061BBV2
DODATOK Č. 01
228 630,11 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
22. Apríl 2024
Poistka -Firma & Ochrana
9160153497
536,99 € UNIQA pojišťovna, a. s. Obec Toporec
22. Apríl 2024
Skupinové úrazové poistenie -Úraz & Starostlivosť
6140085280
342,92 € UNIQA pojišťovna, a. s. Obec Toporec
22. Apríl 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
2/2024
1 800,00 € Ing. Ján Kunák Obec Toporec
22. Apríl 2024
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
324 0916
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Toporec
22. Apríl 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. SZ2020/PO8012
0,00 € Espik Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Obec Toporec
10. Apríl 2024
ZMLUVA o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
574/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
10. Apríl 2024
DODATOK Č.1 k Zmluve č. ZM_SEP-IMKR2-2021/003539
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM_SEP-IMKR2-2021/003539
159 197,75 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
10. Apríl 2024
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
24/46/054/12
7 121,52 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
20. Február 2024
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO 1/2024
1 586 888,49 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Obec Toporec
13. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
1/174/24Pv
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Toporec
13. Február 2024
DODATOK č. 2 k Licenčnej zmluve č. U2327/2020
DODATOK č. 2 k Licenčnej zmluve č. U2327/2020
770,00 € MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Obec Toporec
13. Február 2024
DODATOK č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2016/62
DODATOK č. 1 k Rámcovej zmluve č. PZS/2/2019/62
0,00 € Nemocnica Poprad, a. s., Banícka 803, 05845 Poprad Obec Toporec
13. Február 2024
ZMLUVA č. KB/ZO/2023MKB8832-1 O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB MANAŽÉRA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
KB/ZO/2023MKB8832-1
156,00 € Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. Obec Toporec
13. Február 2024
Skupinové úrazové poistenie
9140083724
186,70 € UNIQA pojišťovna, a. s. Obec Toporec
13. Február 2024
POISTKA Firma & Ochrana
9160147312
963,84 € UNIQA pojišťovna, a. s. Obec Toporec