Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
1/2023/SPT
22 062,52 € PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik
19. September 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023/SP
1/2023/SP
83 015,55 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Obec Toporec
19. September 2023
Zmluva o dielo č.1/2023/SP
1/2023/SP.
83 015,55 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Obec Toporec
18. September 2023
Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve zo dňa 18.05.2022
Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve zo dňa 18.05.2022
0,00 € Obec Toporec František Novajovský, Helena Novajovská
18. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
436/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
11. September 2023
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve a dohode o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania.
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve a dohode
0,00 € A4A Agency, s.r.o. Obec Toporec
11. September 2023
Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2023
Dodatok č. 1
0,00 € Štefan Maslejak, Sládkovičova 378/8, 065 03 Podolínec Obec Toporec
10. August 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo ZM_SEP-IMRK2-2019-003240 uzavretej dňa 13. decembra 2019
DOH_SEP-IMRK2-2019-003240
845 380,72 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Toporec
31. Júl 2023
DODATOK č. 2/2023 k Zmluve o spolupráci č. 1115/2021
2/2023
9 979,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
26. Júl 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
17/2023
2 040,00 € Mgr. art. Norbert Pompa Dis. art Obec Toporec
26. Júl 2023
Skupinové úrazové poistenie
9140078947
285,09 € UNIQA pojišťovna, a. s. Obec Toporec
29. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamest
23/46/054/1103
2 875,20 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
12. Jún 2023
DODATOK č. 2 KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 4/2023
DODATOK č. 2 KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 4/2023
0,00 € Obec Toporec Bc. Marian Pokrivčák
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626446212
56,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626446474
50,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626447194
50,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626445906
50,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
1. Jún 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3230907
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Toporec
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626446976
50,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626446706
56,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec