Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2023
DOHODA o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov
15/2023
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola pedagogická
28. Apríl 2023
Zámenná zmluva - dodatok č. 1
Zámenná zmluva - dodatok č. 1
0,00 € Ján Varchol Obec Toporec
27. Apríl 2023
DODATOK Č.1 KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 4/2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 4/2023
0,00 € Bc. Marián Pokrivčák Obec Toporec
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva k nehnuteľnosti
KZ 3/2023
49 518,00 € Obec Toporec Štefan Maslejak
30. Marec 2023
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest "Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2) "
23/46/054/137
11 025,66 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
27. Marec 2023
Zmluva o servisnej starostlivosti
13/2023
0,00 € František Venglik, Moskovská 506/7, 059 01 Spišská Belá Obec Toporec
23. Marec 2023
DOHODA o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
23/46/19B/5
29 953,00 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 6/2023
0,00 € KOOM s.r.o. Obec Toporec
20. Marec 2023
Dodatok č. 2 k servisnej zmluve 25/2020
Dodatok č. 2 k servisnej zmluve 25/2020
0,00 € DD21, s. r. o., Švábska 107, 080 01 Prešov Obec Toporec
14. Marec 2023
Zmluva o Balíkovom účte
8/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Toporec
14. Marec 2023
Zmluva o Elektronickej službe Business24
9/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Toporec
14. Marec 2023
Zmluva o bežnom účte
10/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Toporec
14. Marec 2023
Zmluva o Platobnej karte
11/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Toporec
14. Marec 2023
Rámcová zmluva treasury
12/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Toporec
14. Marec 2023
Zmluva o úvere
205/CC/23
50 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Toporec
8. Marec 2023
Kúpna zmluva
04/2023
1,00 € Bc. Marián Pokrivčák Obec Toporec
2. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
7/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Toporec
26. Február 2023
KÚPNA ZMLUVA
KZ č. 1/2023
1,00 € Obec Toporec Bc. Marián Pokrivčák
26. Február 2023
KÚPNA ZMLUVA
KZ č. 2/2023
98,00 € Obec Toporec Bc. Marián Pokrivčák
21. Február 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu "Prax pre mladých"
23/46/054/53
0,00 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec