Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo ZM_SEP-IMRK2-2019-003240 uzavretej dňa 13. decembra 2019
DOH_SEP-IMRK2-2019-003240
845 380,72 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Toporec
31. Júl 2023
DODATOK č. 2/2023 k Zmluve o spolupráci č. 1115/2021
2/2023
9 979,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
26. Júl 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
17/2023
2 040,00 € Mgr. art. Norbert Pompa Dis. art Obec Toporec
26. Júl 2023
Skupinové úrazové poistenie
9140078947
285,09 € UNIQA pojišťovna, a. s. Obec Toporec
29. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamest
23/46/054/1103
2 875,20 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
12. Jún 2023
DODATOK č. 2 KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 4/2023
DODATOK č. 2 KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 4/2023
0,00 € Obec Toporec Bc. Marian Pokrivčák
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626446212
56,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626446474
50,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626447194
50,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626445906
50,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
1. Jún 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3230907
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Toporec
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626446976
50,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
1. Jún 2023
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6626446706
56,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
31. Máj 2023
DOHODA o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku
23/46/19B/16
11 553,30 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 13/2022-2023 - OA
13/2022-2023 - OA
0,00 € Obec Toporec Spojená škola
18. Máj 2023
Úraz & Starostlivosť
9140077988
400,08 € UNIQA pojišťovna, a. s. Obec Toporec
17. Máj 2023
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
23/46/054/827
3 079,80 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
17. Máj 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Obec Toporec
17. Máj 2023
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
23/46/054/270
4 932,00 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Obec Toporec
17. Máj 2023
ZMLUVA O VYKONANÍ ODBORNEJ PRAXE
16/2023
0,00 € Obec Toporec Stredná športová škola