Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Poistná zmluva
2110046791
0,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistná zmluva
5110001501
0,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Kecerovce
19. Marec 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
014/2023
21,00 € Mária Mináriková Obec Kecerovce
2. Marec 2023
Zmluva o dielo
013/2023
22 920,00 € VEQER, s.r.o. Obec Kecerovce
28. Február 2023
Zmluva o prevádzke zariadenia HP PageWide P57750nw
011/2023
0,00 € PAPERA s.r.o. Obec Kecerovce
28. Február 2023
Zmluva o prevádzke zariadenia HP PageWide Managed MFP P77740dn
012/2023
0,00 € PAPERA s.r.o. Obec Kecerovce
21. Február 2023
Zmluva o dielo
010/2023
11 760,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Obec Kecerovce
14. Február 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
009/2023
21,00 € Darina Ďurašková Obec Kecerovce
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služby
007/2023
0,00 € URBITECH s.r.o. Obec Kecerovce
9. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve
008/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Kecerovce
31. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
002/2023
21,00 € Rudolf Gábor Obec Kecerovce
30. Január 2023
Zmluva č.1/2022 o zverení majetku
1/2022
0,00 € Základná škola Kecerovce 79 Obec Kecerovce
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2023
004/2023
2 500,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Obec Kecerovce
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2023
005/2023
1 250,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku OPINÁ Obec Kecerovce
24. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
001/2023
21,00 € Jurašková Jolana Obec Kecerovce
24. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb požiarnej ochrany
2E/2023
780,00 € IKOMI, s.r.o. Obec Kecerovce
24. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
1E/2023
780,00 € IKOMI, s.r.o. Obec Kecerovce
9. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
Zmluva 055/2022
21,00 € Helena Sekeľová Obec Kecerovce
30. December 2022
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
079/2022
21,00 € Tibor Korečko Obec KecerovceZvozový kalendár na rok 2023
27. December 2022
Dodatok č.1 k dohode č. 22/41/054/717
078/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce