Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
Dodatok k zmluve
A9875965
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
13. November 2023
Dodatok k zmluve
A3931602
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
13. November 2023
Zmluva o dielo
076/2023
209 996,57 € Companymf s. r. o. Obec Kecerovce
13. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
077/2023
5 489,00 € Tomáš Vidlička, Daniela Vidličková Obec Kecerovce
9. November 2023
Kúpna zmluva
073/2023
Doplnená
3 865,00 € Darina Vidličková Obec Kecerovce
7. November 2023
Darovacia zmluva
SITB-OO2-2023/001267-023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Kecerovce
7. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
070/2023
0,00 € Martin Vidlička, Jasmína Vidličková Obec Kecerovce
7. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_287
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Kecerovce
7. November 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
072/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
2. November 2023
Dohoda
23/41/010/38
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
058/2023
0,00 € Natália Gáborová, Pavel Gábor Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
059/2023
0,00 € Michal Duna, Romana Dunová Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
060/2023
0,00 € Kristína Gáborová, Oskár Gábor Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
061/2023
0,00 € Petra Gáborová, Milan Gábor Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
062/2023
0,00 € Vlasta Gáborová, Roman Gábor Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
063/2023
0,00 € Sabína Gáborová Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
064/2023
0,00 € Ružena Gáborová, Radoslav Gábor Obec Kecerovce
2. November 2023
Zmluva - zmena služieb
065/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
2. November 2023
Nájomná zmluva
066/2023
21,00 € Jolana Dreisigová Obec Kecerovce
2. November 2023
Ǔrazové poistenie
5190064647
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce