Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
068/2023
0,00 € Tomáš Gábor Obec Kecerovce
25. Október 2023
Rozšírenie kapacity ZŠ v obci Kecerovce
056/2023
4 649 436,62 € TechCorp s.r.o. Obec Kecerovce
18. Október 2023
Dohoda
23/41/054/2126
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
12. Október 2023
Poistná zmluva
054/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
27. September 2023
Nájomná zmluva
053/2023
0,00 € Občianske združenie CESTA VON Obec Kecerovce
12. September 2023
Zmluvao uzavretí budúcej zmluvy
044/2023
0,00 € Alojz Konkoľovsky, Marta Konkoľovska Obec Kecerovce
12. September 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
045/2023
0,00 € Mgr. Ing. Martin Dulina Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
046/2023
1 220,00 € Gabriela Gáborová, Jozef Gábor Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
047/2023
1 270,00 € Radka Tancošová Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
048/2023
1 375,00 € Ľubomíra Koščáková, Viliam Koščák Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
049/2023
1 485,00 € Laura Janičová Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
050/2023
1 480,00 € Marián Ďuraško, Klaudia Ďurašková Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
051/2023
1 340,00 € Pavol Červeňák, Petra Ďurašková Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
052/2023
1 400,00 € Libuša Koščáková, Jaroslav Koščák Obec Kecerovce
4. September 2023
Dohoda o náhrade škody
043/2023
2 891,00 € Ing. Pavol Jesenský Obec Kecerovce
22. August 2023
Dohoda o splátkach
DOS/312061N063/01
174 199,01 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Kecerovce
7. August 2023
Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia - Výstavba nového objektu MŠ
040/2023
77 760,00 € i2f, s.r.o. Obec Kecerovce
20. Júl 2023
Zmluva o dielo
039/2023
213 049,96 € Carmia s.r.o. Obec Kecerovce
4. Júl 2023
Zmluva o dielo - Cesta pri ZŠ - II. Etapa
034/2023
13 822,07 € F Building M s. r. o. Obec Kecerovce
4. Júl 2023
Zmluva o dielo - Odvodnenie a terénne úpravy školského dvora - MŠ
035/2023
26 737,60 € F Building M s. r. o. Obec Kecerovce