Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - komunikačná služba ROZANA
036/2023
0,00 € MK hlas, s.r.o. Obec Kecerovce
4. Júl 2023
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
037/2023
0,00 € MK hlas, s.r.o. Obec Kecerovce
4. Júl 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-126
038/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Kecerovce
22. Jún 2023
Nájomná zmluva
032/2023
100,00 € Apoštolská Cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor K o š i c e Obec Kecerovce
19. Jún 2023
Ǔrazové poistenie
5190062554
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
18. Jún 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom
6813963389
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
31. Máj 2023
Dohoda
23/41/054/1316
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
9. Máj 2023
Externý projektový manažment k projektu Obnova ZŠ v Kecerovciach
028/2023
Doplnená
9 500,00 € Ivana Kužmová Obec Kecerovce
3. Máj 2023
Poistná zmluva
8019415284
0,00 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Kecerovce
3. Máj 2023
Nájomná zmluva
025/2023
0,00 € Gilly s.r.o. Obec Kecerovce
3. Máj 2023
Kúpna zmluva
026/2023
0,00 € Eva Gáborová Obec Kecerovce
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
323 0666
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kecerovce
4. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní
ZML-3—63/2021-230
0,00 € Slovenská republika – Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Kecerovce
4. Apríl 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
082/2022
0,00 € M&C GROUP s.r.o. Obec Kecerovce
4. Apríl 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
023/2023
21,00 € Milan Gábor Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistná zmluva
1248128888
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistenie moje auto
016/2023
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistná zmluva
72185584
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Zmluva o palivových kartách Shell
018/2023
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Obec Kecerovce
27. Marec 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom
6828901631
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce