Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
059/2022
0,00 € VEQER, s.r.o. Obec Kecerovce
16. September 2022
Rámcová dohoda
055/2022
0,00 € RILAGO s.r.o. Obec Kecerovce
16. September 2022
Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Z0901AVK004
0,00 € KOSIT EAST s.r.o. Obec Kecerovce
12. September 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
053/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kecerovce
12. September 2022
Dohoda o náhrade škody
054/2022
1 764,00 € Ing. Pavol Jesenský Obec Kecerovce
29. August 2022
Kúpna zmluva
051/2022
2 014,47 € Vladimír Turták, Patrícia Turtáková Obec Kecerovce
18. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
14433704
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kecerovce
18. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
14433163
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kecerovce
18. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
14433133
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kecerovce
18. August 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
049/2022
50,00 € Vlasta Gáborová Obec Kecerovce
18. August 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
050/2022
Doplnená
100,00 € Nezisková organizácia Projekt DOM.ov Obec Kecerovce
28. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
KRHZ-KE-VO-576/2022
48 634,60 € Ministerstvo vnútra SR Obec Kecerovce
27. Júl 2022
Zmluva o dielo
044/2022
Doplnená
142 951,03 € DETcorpn s.r.o. Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
038/2022
1 400,00 € Milan Vidlička, Veronika Vidličková Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
039/2022
1 485,00 € Sebastián Juraško Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
040/2022
1 380,00 € Jozef Vidlička Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
041/2022
1 350,00 € Miroslava Červeňáková, Ján Červeňák Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
042/2022
1 485,00 € Slavomír Ďuraško, Iveta Ďurašková Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
043/2022
1 485,00 € Roman Ďuraško Obec Kecerovce
30. Máj 2022
Zmluva o dielo
035/2022
149 814,00 € MH Build s.r.o. Obec Kecerovce