Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Rozšírenie kapacity ZŠ v obci Kecerovce
056/2023
4 649 436,62 € TechCorp s.r.o. Obec Kecerovce
20. Júl 2023
Zmluva o dielo
039/2023
213 049,96 € Carmia s.r.o. Obec Kecerovce
13. November 2023
Zmluva o dielo
076/2023
209 996,57 € Companymf s. r. o. Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Zmluva o dielo
030/2024
195 534,24 € F Building M s. r. o. Obec Kecerovce
22. August 2023
Dohoda o splátkach
DOS/312061N063/01
174 199,01 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Kecerovce
19. December 2023
Zmluva o dielo
085/2023
170 820,50 € ALL CARE s.r.o. Obec Kecerovce
30. Máj 2022
Zmluva o dielo
035/2022
149 814,00 € MH Build s.r.o. Obec Kecerovce
27. Júl 2022
Zmluva o dielo
044/2022
Doplnená
142 951,03 € DETcorpn s.r.o. Obec Kecerovce
4. Február 2024
Zmluva o dielo
005/2024
81 732,00 € M.A.Company s.r.o. Obec Kecerovce
7. August 2023
Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia - Výstavba nového objektu MŠ
040/2023
77 760,00 € i2f, s.r.o. Obec Kecerovce
11. December 2023
Zmluva o dielo
082/2023
66 600,00 € RAPI inžiniering s.r.o. Obec Kecerovce
28. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
KRHZ-KE-VO-576/2022
48 634,60 € Ministerstvo vnútra SR Obec Kecerovce
4. Júl 2023
Zmluva o dielo - Odvodnenie a terénne úpravy školského dvora - MŠ
035/2023
26 737,60 € F Building M s. r. o. Obec Kecerovce
11. Máj 2022
Dohoda
22/41/054/229
25 545,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
2. Marec 2023
Zmluva o dielo
013/2023
22 920,00 € VEQER, s.r.o. Obec Kecerovce
4. Júl 2023
Zmluva o dielo - Cesta pri ZŠ - II. Etapa
034/2023
13 822,07 € F Building M s. r. o. Obec Kecerovce
21. Február 2023
Zmluva o dielo
010/2023
11 760,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Dohoda - aktivačná činnosť
24/41/054/879
10 550,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
029/2024
9 740,00 € Giovani Pecha, Simona Pechová Obec Kecerovce
9. Máj 2023
Externý projektový manažment k projektu Obnova ZŠ v Kecerovciach
028/2023
Doplnená
9 500,00 € Ivana Kužmová Obec Kecerovce