Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2024
Zamestnávateľská zmluva
049/2024
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Obec Kecerovce
29. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
050/2024
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Kecerovce
29. Jún 2024
Dodatok k zmluve
051/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kecerovce
9. Jún 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
045/2024
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kecerovce
9. Jún 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
046/2024
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kecerovce
9. Jún 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
047/2024
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kecerovce
9. Jún 2024
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť
048/2024
1 600,00 € Igor Gábor, Žaneta Gáborová Obec Kecerovce
5. Jún 2024
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť
042/2024
1 480,00 € Radka Jurašková, Erik Vidlička Obec Kecerovce
5. Jún 2024
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
043/2024
21,00 € Marcela Vidličková Obec Kecerovce
5. Jún 2024
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť
044/2024
2 865,00 € Petr Gábor, Dana Gáborová Obec Kecerovce
31. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
041/2024
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Kecerovce
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť
040/2024
395,00 € Radka Tancošová Obec Kecerovce
29. Máj 2024
Zmluva o bežnom účte
039/2024
0,00 € VÚB, a.s. Obec Kecerovce
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
038/2024
4 004,00 € Viktor Gábor, Emília Gáborová Obec Kecerovce
23. Máj 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
ZoP/2024/194- BZ
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kecerovce
23. Máj 2024
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
037/2024
0,00 € Ladislav Gábor Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Zmluva o dielo
030/2024
195 534,24 € F Building M s. r. o. Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Dohoda - aktivačná činnosť
24/41/054/879
10 550,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
032/2024
21,00 € Igor Javor Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Rámcová dohoda - príprava jedál a donáška stravy pre ZŠ
033/2024
0,00 € Brala s.r.o. Obec Kecerovce