Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
52/2022
0,00 € Anna Rezanková Obec Kecerovce
22. December 2022
Rámcová kupná zmluva č. 2022613
2022613
0,00 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Obec Kecerovce
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2023
005/2023
1 250,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku OPINÁ Obec Kecerovce
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
064/2022
0,00 € CVČ pri ZŠ s MŠ Rozhanovce Obec Kecerovce
27. Júl 2022
Zmluva o dielo
044/2022
Doplnená
142 951,03 € DETcorpn s.r.o. Obec Kecerovce
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
3220655
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kecerovce
10. Máj 2022
Zmluva o dielo
029/2022
0,00 € GAMICOM s.r.o. Obec Kecerovce
9. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
Zmluva 055/2022
21,00 € Helena Sekeľová Obec Kecerovce
24. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb požiarnej ochrany
2E/2023
780,00 € IKOMI, s.r.o. Obec Kecerovce
24. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
1E/2023
780,00 € IKOMI, s.r.o. Obec Kecerovce
17. Október 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
060/2022
1 550,00 € Ing. Dáša Polončáková Obec Kecerovce
12. September 2022
Dohoda o náhrade škody
054/2022
1 764,00 € Ing. Pavol Jesenský Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
040/2022
1 380,00 € Jozef Vidlička Obec Kecerovce
24. Január 2023
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
001/2023
21,00 € Jurašková Jolana Obec Kecerovce
29. Máj 2022
Úrazové poistenie
5190054683
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Kecerovce
16. September 2022
Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Z0901AVK004
0,00 € KOSIT EAST s.r.o. Obec Kecerovce
28. September 2022
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
057/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Kecerovce
28. September 2022
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
058/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Kecerovce
8. December 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
072/2022
0,00 € Machaila Gáborová Obec Kecerovce
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
065/2022
0,00 € Mesto Košice Obec Kecerovce