Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2022
Úrazové poistenie
5190054683
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Kecerovce
29. Máj 2022
Rámcová zmluva na odchyt psov
034/2022
Doplnená
0,00 € Premium BVK s.r.o. Obec Kecerovce
12. Máj 2022
Kúpna zmluva
031/2022
1 533,33 € Vladimír Janičo Obec Kecerovce
11. Máj 2022
Dohoda
22/41/054/229
25 545,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
3220655
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kecerovce
10. Máj 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa
ZoP/2022/257
Doplnená
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kecerovce
10. Máj 2022
Zmluva o postúpení práv
ZoP/2022/257-PP
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kecerovce
10. Máj 2022
Zmluva o dielo
029/2022
0,00 € GAMICOM s.r.o. Obec Kecerovce
6. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
00324299
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Kecerovce