Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2024
Dohoda - aktivačná činnosť
24/41/054/879
10 550,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
032/2024
21,00 € Igor Javor Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Rámcová dohoda - príprava jedál a donáška stravy pre ZŠ
033/2024
0,00 € Brala s.r.o. Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
034/2024
0,00 € HOOK, s.r.o. Obec Kecerovce
5. Máj 2024
Poistná zmluva
5509001645
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
029/2024
9 740,00 € Giovani Pecha, Simona Pechová Obec Kecerovce
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva
028/2024
21,00 € Rajzová Nataša Obec Kecerovce
27. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/47
8 478,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
324 0671
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kecerovce
20. Marec 2024
Nájomná zmluva
025/2024
21,00 € Anna Korečková Obec Kecerovce
17. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2024
021/2024
5 000,00 € Apoštolská Cirkev na Slovensku, Zbor Košice Obec Kecerovce
17. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2024
022/2024
4 500,00 € Spoločne za Kecerovce, o. z. Obec Kecerovce
17. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2024
023/2024
7 000,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Obec Kecerovce
17. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2024
024/2024
4 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Opiná Obec Kecerovce
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
016/2024
3 421,00 € Jolana Gáborová, Leonard Gábor Obec Kecerovce
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
017/2024
3 289,00 € Martin Vidlička, Jasmína Vidličková Obec Kecerovce
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
018/2024
4 081,00 € Natália Gáborová, Pavel Gábor Obec Kecerovce
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
019/2024
3 289,00 € Ružena Gáborová, Radoslav Gábor Obec Kecerovce
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
Zmluva 020/2024
5 489,00 € Tomáš Vidlička, Daniela Vidličková Obec Kecerovce
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
010/2024
4 202,00 € Sabína Gáborová Obec Kecerovce