Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Poistná zmluva
71966248
221,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Obec Kecerovce
12. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte 401406DJW3
006/2024
200,00 € Ivana Kužmová Obec Kecerovce
4. Február 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby
004/2024
80,00 € POBOstav, s.r.o. Obec Kecerovce
4. Február 2024
Zmluva o dielo
005/2024
81 732,00 € M.A.Company s.r.o. Obec Kecerovce
22. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
003/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Kecerovce
4. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
672/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Kecerovce
4. Január 2024
Poistná zmluva
002/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kecerovce
19. December 2023
Zmluva o dielo
085/2023
170 820,50 € ALL CARE s.r.o. Obec Kecerovce
11. December 2023
Zmluva o dielo
082/2023
66 600,00 € RAPI inžiniering s.r.o. Obec Kecerovce
11. December 2023
Nájomná zmluva na pozemok vo vlastníctve obce
083/2023
0,00 € Frederik Duna Obec Kecerovce
11. December 2023
Zmluva o dielo
084/2023
0,00 € A-club s.r.o. Obec Kecerovce
6. December 2023
Kúpna zmluva
080/2023
0,00 € Alojz Konkoľovsky, Marta Konkoľovska, Mgr. Ing. Martin Dulina Obec Kecerovce
16. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
079/2023
3 421,00 € Jolana Gáborová, Leonard Gábor Obec Kecerovce
15. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
078/20263
100,00 € Cesta von, občianske združenie Obec Kecerovce
13. November 2023
Dodatok k zmluve
A9875965
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
13. November 2023
Dodatok k zmluve
A3931602
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kecerovce
13. November 2023
Zmluva o dielo
076/2023
209 996,57 € Companymf s. r. o. Obec Kecerovce
13. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
077/2023
5 489,00 € Tomáš Vidlička, Daniela Vidličková Obec Kecerovce
9. November 2023
Kúpna zmluva
073/2023
3 865,00 € Darina Vidličková Obec Kecerovce
7. November 2023
Darovacia zmluva
SITB-OO2-2023/001267-023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Kecerovce