Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - Štefan Mrázik
23102023
250,00 € Štefan Mrázik Obec Blatnica
24. Október 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - Jozef Večerek
24102023
250,00 € Jozef Večerek Obec Blatnica
18. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2023/00578
2023/00578
450,00 € Obec Blatnica Igor Blizniak
16. Október 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
16102023
500,00 € Obec Blatnica Brantner Fatra s.r.o.
16. Október 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
23/23/010/9
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Blatnica
13. Október 2023
KUPNA ZMLUVA o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
12102023
9 375,00 € Obec Blatnica Mgr. Viera Miklerová a Mgr. Martina Stašová
9. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DJS3-91-108
26 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Blatnica
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatnica 2/2023
2/2023
1 000,00 € Obec Blatnica Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. vyznania na Slovensku Blatnica
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatnica 3/2023
3/2023
2 000,00 € Obec Blatnica Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. vyznania na Slovensku Blatnica
5. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti (RADZO) č. 5102323
5102323
1 530,00 € Obec Blatnica Ján Radzo
12. September 2023
Darovacia zmluva č. 12092023
12092023
1 500,00 € TERACOM, s.r.o. Obec Blatnica
8. September 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2023/00577
2023/00577
20,00 € Obec Blatnica Mgr. Linda Jurčáková
6. September 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 06092023
06092023
200,00 € Jaroslav Macko Obec Blatnica
4. September 2023
Darovacia zmluva - Mlynčeky v Gaderskej doline
22082023
8 705,00 € Rotary Club Martin Obec Blatnica
4. September 2023
ZMLUVA O SLUŽBÁCH - ROZŠÍRENIE KAPACITY - PRÍSTAVBA MŠ BLATNICA
040923
2 500,00 € CS Consulting Int., s.r.o. Obec Blatnica
31. August 2023
ZMLUVA o nakladaní s komunálnym odpadom 2 (OZV)
31082023
0,00 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Blatnica
26. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_036
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_036
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Blatnica
17. August 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP
11082023
0,00 € Ing. Miroslava Mercelová Obec Blatnica
17. August 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany
11082023-PO
0,00 € Ing. Miroslava Mercelová Obec Blatnica
9. August 2023
Darovacia zmluva
09082023
Doplnená
1 000,00 € Obec Blatnica REVISTAV s.r.o.