Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BIC2-221-67
IROP-Z-302021BIC2-221-67
219 906,90 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Blatnica
25. Júl 2022
Zmluva o dielo 270622REV
Zmluva o dielo 270622REV
Doplnená
210 420,00 € REVISTAV, s.r.o. Obec Blatnica
24. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-POl-SClll-2021-72/137
OPKZP-POl-SClll-2021-72/137
135 317,81 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Blatnica
9. Máj 2023
Zmluva o dielo
952023
99 410,72 € AB BAGER s.r.o. Obec Blatnica
14. November 2022
Kúpna zmluva č. 14112022
14112022
Doplnená
79 200,00 € AJFA + AVIS, s.r.o. Obec Blatnica
5. December 2022
Z M L U V A č. E3240 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3240 08U03
Doplnená
66 119,00 € Environmentálny fond Obec Blatnica
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
-CRZ-
38 388,00 € Intersystem EU s.r.o. Obec Blatnica
6. Júl 2022
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 16/005/22
16/005/22
35 000,00 € Primá banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
9. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ANU2
309070ANU2
35 000,00 € Obec Blatnica Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Júl 2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 16/004/22
16/004/22
22 000,00 € Primá banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
14. Júl 2023
1472023
Zmluva o dielo
18 876,00 € Ing. Mgr. art. Radoslav Jankovič – autorizovaný architekt SKA – 1371AA Obec Blatnica
8. December 2022
Zmluva o termínovanom úvere
16/007/22
18 000,00 € Príma banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
24. Október 2022
Zmluva o dielo - Závlaha, futbalové ihrisko
TJ120822
13 662,00 € Water Solutions, s.r.o. Obec Blatnica
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatnica v roku 2023
1/2023/D
9 000,00 € Obec Blatnica Telovýchovná jednota Družstevník Blatnica
4. September 2023
Darovacia zmluva - Mlynčeky v Gaderskej doline
22082023
8 705,00 € Rotary Club Martin Obec Blatnica
2. Marec 2023
Dohoda o splátkach za UPN
43/2023
8 208,00 € Obec Blatnica Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
5. November 2022
Kúpna zmluva SNM-MT-KZ-2022/1189
SNM-MT-KZ-2022/1189
7 250,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Obec Blatnica
10. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - Universal Music, s.r.o.
1062022UM
6 000,00 € Universal Music, s.r.o. Obec Blatnica
26. August 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu 2672022 - Universal Music, s.r.o.
2672022
6 000,00 € Universal Music, s.r.o. Obec Blatnica
9. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácia z prostriedkov DPO SR
522052
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Blatnica