Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - Mgr. Peter Cabadaj
592022
2 000,00 € Mgr. Peter Cabadaj Obec Blatnica
26. August 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu 2672022 - Universal Music, s.r.o.
2672022
6 000,00 € Universal Music, s.r.o. Obec Blatnica
10. August 2022
Darovacia zmluva - Botastav s.r.o.
10082022/DZ
3 174,00 € Obec Blatnica BOTASTAV s.r.o.
10. August 2022
Darovacia zmluva - Apartmány na svahu, s.r.o.
10082022/1/DZ
2 500,00 € Obec Blatnica Apartmány na svahu, s.r.o.
3. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 27622REV
1/27622REV
0,00 € REVISTAV, s.r.o. Obec Blatnica
25. Júl 2022
Zmluva o dielo 270622REV
Zmluva o dielo 270622REV
Doplnená
210 420,00 € REVISTAV, s.r.o. Obec Blatnica
25. Júl 2022
Dotácia z rozpočtu obce Blatnica č. 2/2022
2/2022
1 000,00 € Obec Blatnica Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. vyznania na Slovensku Blatnica
6. Júl 2022
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 16/005/22
16/005/22
35 000,00 € Primá banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
6. Júl 2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 16/004/22
16/004/22
22 000,00 € Primá banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
13. Jún 2022
Zmluva o prenájme reklamnej plochy - Brantner Fatra s.r.o.
-CRZ-
1 500,00 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Blatnica
10. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - Universal Music, s.r.o.
1062022UM
6 000,00 € Universal Music, s.r.o. Obec Blatnica
7. Jún 2022
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA o obstaraní predaja knižnej publikácie
262022MT
0,00 € Martinus, s.r.o. Obec Blatnica
7. Jún 2022
Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek - Ticketportal
AM/1022/48E
0,00 € Ticketportal SK, s.r.o. Obec Blatnica
7. Jún 2022
Zmluva o grantovom účte - Prima banka
1374/13/0122
0,00 € Primá banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
1. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
29052022AL
350,00 € Štúdio tanca a pohybu Alegria. o.z. Obec Blatnica
31. Máj 2022
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku - SUNNY
SU0012022
65,00 € SUNNY MARTIN Obec Blatnica
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
-CRZ-
38 388,00 € Intersystem EU s.r.o. Obec Blatnica
9. November 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-302-136/2022
KRHZ-ZA-VO-302-136/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Blatnica
9. November 2022
Darovacia zmluva č. ZML-3-63/2021-230
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Obec Blatnica Štatistický úrad SR
9. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ANU2
309070ANU2
35 000,00 € Obec Blatnica Pôdohospodárska platobná agentúra