Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti (RADZO) č. 5102323
5102323
1 530,00 € Obec Blatnica Ján Radzo
12. September 2023
Darovacia zmluva č. 12092023
12092023
1 500,00 € TERACOM, s.r.o. Obec Blatnica
8. September 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2023/00577
2023/00577
20,00 € Obec Blatnica Mgr. Linda Jurčáková
6. September 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 06092023
06092023
200,00 € Jaroslav Macko Obec Blatnica
4. September 2023
Darovacia zmluva - Mlynčeky v Gaderskej doline
22082023
8 705,00 € Rotary Club Martin Obec Blatnica
4. September 2023
ZMLUVA O SLUŽBÁCH - ROZŠÍRENIE KAPACITY - PRÍSTAVBA MŠ BLATNICA
040923
2 500,00 € CS Consulting Int., s.r.o. Obec Blatnica
31. August 2023
ZMLUVA o nakladaní s komunálnym odpadom 2 (OZV)
31082023
0,00 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Blatnica
26. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_036
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_036
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Blatnica
17. August 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP
11082023
0,00 € Ing. Miroslava Mercelová Obec Blatnica
17. August 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany
11082023-PO
0,00 € Ing. Miroslava Mercelová Obec Blatnica
9. August 2023
Darovacia zmluva
09082023
Doplnená
1 000,00 € Obec Blatnica REVISTAV s.r.o.
7. August 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2022/00576
2023/00576
10,00 € Obec Blatnica Tibor Fajszi
26. Júl 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
2552023
500,00 € Obec Blatnica Brantner Fatra s.r.o.
24. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-POl-SClll-2021-72/137
OPKZP-POl-SClll-2021-72/137
135 317,81 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Blatnica
24. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu z 24.7.2023
2472023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Blatnica
18. Júl 2023
ZMLUVA o nakladaní s komunálnym odpadom (OZV)
1872023
0,00 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Blatnica
14. Júl 2023
1472023
Zmluva o dielo
18 876,00 € Ing. Mgr. art. Radoslav Jankovič – autorizovaný architekt SKA – 1371AA Obec Blatnica
7. Júl 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00316571/000/2023
100,80 € INISOFT s. r. o. Obec Blatnica
6. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
4/6/2023
1 000,00 € Marián Frkáň Obec Blatnica
2. Jún 2023
Darovacia zmluva - Jaroslav Macko
262023
0,00 € Jaroslav Macko Obec Blatnica