Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o službách č. 03/05/2023 zo dňa 03.05.2023
1
0,00 € Peter Baran - CS Consulting Obec Blatnica
6. Február 2024
ZMLUVA O SLUŽBÁCH - Znižovanie energetickej náročnosti budov
6/2/2024
2 000,00 € CS Consulting Int., s.r.o. Obec Blatnica
5. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Obec Blatnica
9/2023
1 440,00 € STRAKA & Partners, s. r.o. audítorská spoločnosť Obec Blatnica
30. Január 2024
Darovacia zmluva
26012024
50,00 € Mgr. Barbora Štafurik Obec Blatnica
19. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov žiakov ZŠ Blatnica 2024
19012024/Zš
0,00 € FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. Obec Blatnica
23. Január 2024
Darovacia zmluva - GAYA, s.r.o.
23012024
880,00 € Gaya, s.r.o. Obec Blatnica
22. Január 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
22012024
0,00 € E-cycling s.r.o. Obec Blatnica
19. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov žiakov MŠ Blatnica 2024
19012024/Mš
0,00 € FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. Obec Blatnica
19. Január 2024
Zmluva na poskytovanie služieb v oblasti registratúry
REG2024011810602
900,00 € MG DOKUMENT, s.r.o. Obec Blatnica
16. Január 2024
Zmluva o úvere č. 16-001-24 - rozšírenie ŠJ
16/001/24
0,00 € Príma banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
16. Január 2024
Zmluva o účte Municipálneho úveru - rozšírenie ŠJ
16012024
0,00 € Príma banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
15. Január 2024
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Peugeot
3843849401788
144,09 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Blatnica
12. Január 2024
Kúpna zmluva - Peugeot 1007
12012024
1 500,00 € Martin Hečko-DuMa-auto Obec Blatnica
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie Zberu a likvidácie odpadov - rok 2024
08012024
46 995,70 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Blatnica
20. December 2023
Zmluva o službách - Modernizácia ZŠ Blatnica
20122023
2 000,00 € CS Consulting Int., s.r.o. Obec Blatnica
30. November 2023
Kúpna zmluva - Unimobunka
230233
4 428,00 € EDSTREX, s.r.o. Obec Blatnica
30. November 2023
Darovacia zmluva - klavír PETROF
30112023
0,00 € Ing. Andrea Baranová Blizniak Obec Blatnica
28. November 2023
Kúpna zmluva - Veľkokapacitné kontajneri
28112023
11 340,00 € FEREX, s.r.o. Obec Blatnica
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatnica v roku 2023
042023
1 650,00 € Centrum environmentálnej výchovy Turiec Obec Blatnica
20. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej a informačnej bezpečnosti
V17052023
144,00 € CIVA s. r. o. Obec Blatnica