Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00591
ZML.2024/00591
40,00 € Obec Blatnica Anton Mihok
17. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00621
ZML.2024/00621
20,00 € Obec Blatnica Peter Maťko
17. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00632
ZML.2024/00632
20,00 € Obec Blatnica Oľga Ursinyová
17. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00650
ZML.2024/00650
20,00 € Obec Blatnica Oľga Ursinyová
17. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00718
ZML.2024/00718
20,00 € Obec Blatnica Margita Froľová
17. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00719
ZML.2024/00719
20,00 € Obec Blatnica Oľga Ursinyová
14. Jún 2024
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia rekonštrukcie miestnej komunikácie s mostným objektom
14062024
5 570,00 € Ing. Jakub Lojdl - LODOS Obec Blatnica
13. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00603
ZML.2024/00603
20,00 € Obec Blatnica Pavel Šimko
13. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00604
ZML.2024/00604
20,00 € Obec Blatnica Pavel Šimko
13. Jún 2024
ZMLUVA O SLUŽBÁCH č. 110624
110624
2 000,00 € CS Consulting Int., s.r.o. Obec Blatnica
12. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00691
ZML.2024/00691
20,00 € Obec Blatnica Mária Vagaská
12. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00580
ZML.2024/00580
60,00 € Obec Blatnica Iveta Begáňová
12. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00590
ZML.2024/00590
40,00 € Obec Blatnica Anna Gajdošíková
12. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00589
ZML.2024/00589
20,00 € Obec Blatnica Anna Gajdošíková
12. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00639
ZML.2024/00639
40,00 € Obec Blatnica Iveta Begáňová
12. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00640
ZML.2024/00640
20,00 € Obec Blatnica Eva Špániková
12. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00641
ZML.2024/00641
20,00 € Obec Blatnica Eva Špániková
12. Jún 2024
Zmluva o propagácii a reklame - TURVOD
04062024
200,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. Obec Blatnica
12. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - ozvučenie (MDD 2024)
09062024
1 000,00 € Marián Frkáň Obec Blatnica
12. Jún 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ ORGANIZOVANÝCH LYŽIARSKYCH KURZOV
31052024
0,00 € FATRA SKI, s.r.o. Obec Blatnica