Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2022/00574
2022/00574
0,00 € Obec Blatnica Jirkovský Maroš
9. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov
912023
0,00 € FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. Obec Blatnica
30. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie Zberu a likvidácie odpadov v obci Blatnica - rok 2023
30122022
0,00 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Blatnica
20. December 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Obec Blatnica Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
20. December 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1/2022
1 650,00 € Mgr. art. Matúš Marček arch. Obec Blatnica
20. December 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE ODPADOV
20122022
0,00 € CMT Group s. r. o. Obec Blatnica
16. December 2022
Zmluva o servisnej službe
325953
174,34 € ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Obec Blatnica
16. December 2022
Zmluva o servisnej službe
325951
98,50 € ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Obec Blatnica
16. December 2022
Zmluva o servisnej službe
325949
34,08 € ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Obec Blatnica
16. December 2022
Zmluva o servisnej službe
325950
185,40 € ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Obec Blatnica
8. December 2022
Zmluva o termínovanom úvere
16/007/22
18 000,00 € Príma banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
23. November 2022
Darovacia zmluva č. 22112022
22112022
1 538,00 € Peter Hajčík, s.r.o. Obec Blatnica
14. November 2022
Kúpna zmluva č. 14112022
14112022
Doplnená
79 200,00 € AJFA + AVIS, s.r.o. Obec Blatnica
9. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BIC2-221-67
IROP-Z-302021BIC2-221-67
219 906,90 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Blatnica
5. November 2022
Kúpna zmluva SNM-MT-KZ-2022/1189
SNM-MT-KZ-2022/1189
7 250,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Obec Blatnica
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatnica 3/2022
3/2022
1 550,00 € Obec Blatnica Centrum environmentálnej výchovy Turiec
21. Október 2022
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2022/00572
2022/572
20,00 € Obec Blatnica Ing. Lívia Chropovská
28. Október 2022
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2022/00573
2022/573
20,00 € Obec Blatnica Valéria Kalnická
24. Október 2022
Zmluva o dielo - Závlaha, futbalové ihrisko
TJ120822
13 662,00 € Water Solutions, s.r.o. Obec Blatnica
26. September 2022
Zmluva o grantovom účte
2401504022
0,00 € Príma banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica