Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Kúpna zmluva - Unimobunka
230233
4 428,00 € EDSTREX, s.r.o. Obec Blatnica
30. November 2023
Darovacia zmluva - klavír PETROF
30112023
0,00 € Ing. Andrea Baranová Blizniak Obec Blatnica
28. November 2023
Kúpna zmluva - Veľkokapacitné kontajneri
28112023
11 340,00 € FEREX, s.r.o. Obec Blatnica
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatnica v roku 2023
042023
1 650,00 € Centrum environmentálnej výchovy Turiec Obec Blatnica
20. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej a informačnej bezpečnosti
V17052023
144,00 € CIVA s. r. o. Obec Blatnica
20. November 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - Mgr. Peter Cabadaj (20.11.2023)
20112023
2 000,00 € Mgr. Peter Cabadaj Obec Blatnica
15. November 2023
Zmluva o poskytovaní Služby PlatbaMobilom.sk
13112023
0,00 € ELET, s.r.o. Obec Blatnica
13. November 2023
Kúpna zmluva - Multifunkčný robot do ŠJ
06112023
1 000,00 € Renáta Hanesová Obec Blatnica
9. November 2023
Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb
09112023
0,00 € EM CARD a. s. Obec Blatnica
26. Október 2023
Zmluva o vykonaní auditu za rok 2022
5/2023
0,00 € STRAKA & Partners, s.r.o. audltorskd spolodnos{, Obec Blatnica
25. Október 2023
Licenčná zmluva
25102023
12,00 € eSYST s.r.o. Obec Blatnica
24. Október 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - Štefan Mrázik
23102023
250,00 € Štefan Mrázik Obec Blatnica
24. Október 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - Jozef Večerek
24102023
250,00 € Jozef Večerek Obec Blatnica
18. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2023/00578
2023/00578
450,00 € Obec Blatnica Igor Blizniak
16. Október 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
16102023
500,00 € Obec Blatnica Brantner Fatra s.r.o.
16. Október 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
23/23/010/9
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Blatnica
13. Október 2023
KUPNA ZMLUVA o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
12102023
9 375,00 € Obec Blatnica Mgr. Viera Miklerová a Mgr. Martina Stašová
9. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DJS3-91-108
26 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Blatnica
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatnica 2/2023
2/2023
1 000,00 € Obec Blatnica Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. vyznania na Slovensku Blatnica
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatnica 3/2023
3/2023
2 000,00 € Obec Blatnica Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. vyznania na Slovensku Blatnica