Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00633
ZML.2024/00633
40,00 € Obec Blatnica Ľubomír Šimonides
20. Máj 2024
Darovacia zmluva - 20052024
20052024
250,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Blatnica
15. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00660
ZML.2024/00660
20,00 € Obec Blatnica Soňa Sviteková
14. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00608
ZML.2024/00608
15,00 € Obec Blatnica Miroslava Štanclová
9. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
ZML.2024/00599
0,00 € Obec Blatnica Miroslava Štanclová
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatnica v roku 2024
1/2024
7 500,00 € Obec Blatnica Telovýchovná jednota Družstevník Blatnica
7. Máj 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - zberný dvor
202401-NP-0731
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Obec Blatnica
2. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/4/2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/4/2024
25 200,00 € Green Architecture SK, s.r.o. Obec Blatnica
24. Apríl 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00581
ZML.2024/00581
20,00 € Miroslav Ovsák Obec Blatnica
23. Apríl 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00579
ZML.2024/00579
20,00 € Viera Štefundová Obec Blatnica
18. Apríl 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
ZML.2014/00374
20,00 € Svetozár Lacko Obec Blatnica
3. Apríl 2024
Zmluva o dielo (projekt) - Vodozádržné opatrenia
2/4/2024
30 240,00 € Green Architecture SK, s.r.o. Obec Blatnica
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre rok 2024
524046
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Blatnica
14. Marec 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409463333
130,10 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Blatnica
11. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby - výplatný lístok na mobilný telefón
2024/092
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Obec Blatnica
28. Február 2024
Zmluva o dielo - Vypracovanie PD na šatne TJ Blatnica
28/2/2024
13 500,00 € Ing. Zuzana Šimúnová Obec Blatnica
6. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o službách č. 03/05/2023 zo dňa 03.05.2023
1
0,00 € Peter Baran - CS Consulting Obec Blatnica
6. Február 2024
ZMLUVA O SLUŽBÁCH - Znižovanie energetickej náročnosti budov
6/2/2024
2 000,00 € CS Consulting Int., s.r.o. Obec Blatnica
5. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Obec Blatnica
9/2023
1 440,00 € STRAKA & Partners, s. r.o. audítorská spoločnosť Obec Blatnica
30. Január 2024
Darovacia zmluva
26012024
50,00 € Mgr. Barbora Štafurik Obec Blatnica