Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. DT_1020/2022
DT_1020/2022
0,00 € D&T LAN, s.r.o. Obec Blatnica
9. November 2022
Zmluva o vykonaní auditu
GA12042022
1 200,00 € GemerAudit, spol. s r.o. Obec Blatnica
9. November 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretá dňa 7.1.2015
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretá dňa 7.1.2015
0,00 € Obec Blatnica Občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy Turiec
9. November 2022
Zmluva pre umiestnenie z-boxu
27042022-zbox
0,00 € Obec Blatnica Packeta Slovakia s. r. o.
9. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácia z prostriedkov DPO SR
522052
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Blatnica
9. November 2022
Zmluva o propagácii a reklame č.TU0012022
TU0012022
1 000,00 € Obec Blatnica Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.
9. November 2022
Zmluva o zájazde - Základná škola Blatnica
19120
1 400,00 € CK Slniečko, spol. s r .o. Obec Blatnica
5. December 2022
Z M L U V A č. E3240 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3240 08U03
Doplnená
66 119,00 € Environmentálny fond Obec Blatnica
2. Marec 2023
Dohoda o splátkach za UPN
43/2023
8 208,00 € Obec Blatnica Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
15. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00712
ZML.2024/00712
40,00 € Obec Blatnica Viera Oravcová
15. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00677
ZML.2024/00677
20,00 € Obec Blatnica Elena Kollárová
15. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00676
ZML.2024/00676
20,00 € Obec Blatnica Dušan Kováčik
15. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00593
ZML.2024/00593
20,00 € Obec Blatnica Angela Surovcová
15. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00658
ZML.2024/00658
40,00 € Obec Blatnica MUDr. Helena Trnkócyová
15. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00601
ZML.2024/00601
40,00 € Obec Blatnica Jozef Červeň
15. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00713
ZML.2024/00713
40,00 € Obec Blatnica Andrea Červeňová
16. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00635
ZML.2024/00635
20,00 € Obec Blatnica Martin Šimonides
16. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00698
ZML.2024/00698
20,00 € Obec Blatnica Martin Šimonides
17. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00582
ZML.2024/00582
40,00 € Obec Blatnica Ján Belavý
17. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00600
ZML.2024/00600
40,00 € Obec Blatnica Terézia Čillová