Centrálny register zmlúv

Obec Zákamenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva č. A/103/2024 o prenájme miesta na pohrebisku
058/2024
7,00 € Obec Zákamenné Maslanová Júlia
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k ZM č. 1180 nájme hrobového miesta
059/2024
2,00 € Obec Zákamenné Maslanová Júlia
26. Február 2024
Zmluva č. B/338/2024 o prenájme miesta na pohrebisku
054/2024
7,00 € Obec Zákamenné Kondela Martin
26. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
055/2024
0,00 € Ľubomír Ludvik LUTEX Obec Zákamenné
26. Február 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
056/2024
30,00 € Obec Zákamenné Škunta Peter
26. Február 2024
Zmluva č. D 5/2024 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
057/2024
500,00 € Obec Zákamenné Oravské kultúrne stredisko
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet pre teba
053/2024
30,00 € GIGAnet s. r. o. Obec Zákamenné
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet ubytovňa
052/2024
6,00 € GIGAnet s. r. o. Obec Zákamenné
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet ZD
051/2024
8,50 € GIGAnet s. r. o. Obec Zákamenné
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet Oravice
050/2024
3,00 € GIGAnet s. r. o. Obec Zákamenné
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet vodojem
049/2024
8,50 € GIGAnet s. r. o. Obec Zákamenné
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet KD
048/2024
8,50 € GIGAnet s. r. o. Obec Zákamenné
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet HZ
047/2024
6,50 € GIGAnet s. r. o. Obec Zákamenné
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet OU
046/2024
7,00 € GIGAnet s. r. o. Obec Zákamenné
20. Február 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do DS - 24ZSS32085590008
045/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Zákamenné
16. Február 2024
Zmluva č. D 1/2024 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
041/2024
56 700,00 € Obec Zákamenné Telovýchovná jednota Tatran Zákamenné
16. Február 2024
Zmluva č. D 3/2024 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
042/2024
1 000,00 € Obec Zákamenné Ľudová hudba Kamenčan
16. Február 2024
Zmluva č. D 4/2024 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
043/2024
4 500,00 € Obec Zákamenné Ľudová hudba Kamenčan
16. Február 2024
Zmluva o dielo č. L24/0096 - odber vzoriek vody z obecného vodovodu
044/2024
4 350,24 € Obec Zákamenné INGEO-ENVILAB, s.r.o.
15. Február 2024
Poistenie majetku a zodpoved. za škodu PO a pod. FO č. 6830115250
039/2024
4 495,28 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Zákamenné