Centrálny register zmlúv

Obec Zákamenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024 "Prístavba a prestavba ZŠ Zákamenné"
064/2024
3 417 891,77 € Unistav Teplička, s. r. o. Obec Zákamenné
8. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. SP02/2022 "Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Zákamenné"
264/2023
872 538,94 € STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Obec Zákamenné
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
288/2022
857 053,82 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Zákamenné
30. November 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302021BJQ8-221-67 zo dňa 06.07.2022
435/2023
857 053,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Zákamenné
10. Jún 2022
Zmluva o dielo č. SP02/2022 "Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Zákamenné"
č. SP02/2022
717 296,56 € STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Obec Zákamenné
10. Jún 2022
Zmluva o dielo č. SP02/2022 "Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Zákamenné"
215/2022
717 296,56 € Stavebný podnik s.r.o. Obec Zákamenné
16. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 2/2024 "Rozšírenie kapacít materskej školy v Zákamennom"
140/2024
623 227,61 € HATTER s.r.o. Obec Zákamenné
25. Apríl 2023
Zmluva o dielo
217/2023
587 682,24 € Zákamenské služby s. r. o. Obec Zákamenné
6. August 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP, Varovný a vyrozumievací systém pre bezpečný život v obci Zákamenné
433/2022
558 912,48 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Zákamenné
8. Február 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: OAKZ-Z-310031ABBE názov projektu: "Varovný a vyrozumievací systém pre bezpečný živoť v obci Zákamenné"
065/2023
558 912,48 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Zákamenné
5. Máj 2023
Dodatok č. 6: Varovný a vyrozumievací systém pre bezpečný živoť v obci Zákamenné
226/2023
558 912,48 € Obec Zákamenné Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1. Marec 2023
Kúpna zmluva "Varovný a vyrozumievací systém pre bezpečný živoť v obci Zákamenné"
083/2023
539 602,80 € DELTA ONLINE spol. s r.o. Obec Zákamenné
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/74
250/2023
507 700,77 € Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica Obec Zákamenné
8. August 2023
Kúpna zmluva č. Z20237862_Z Technické vybavenie zberného dvora
316/2023
256 500,00 € AGRA s.r.o. Obec Zákamenné
27. Apríl 2022
Zmluva o dielo "Vodojem Zákamenné Vyšný koniec - Intenzifikácia úpravne vody"
125/2022
209 697,13 € PRAKTIKPUMP, s.r.o. Obec Zákamenné
29. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 4/2023 "Rozšírenie zberného dvoru Zákamenné"
253/2023
189 591,10 € TELUCH s.r.o. Obec Zákamenné
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 2/2022 "Chodník na ulici Farský briežok č. 3"
122/2022
177 799,40 € Goral group s.r.o. Obec Zákamenné
11. Október 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BSC9-71-77
835/2022
131 687,57 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Zákamenné
19. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 3/2023 Rozšírenie vodovodu Zákamenné - lokalita Terchovnica
243/2023
129 499,14 € Glekalena, s.r.o. Obec Zákamenné
21. September 2023
Zmluva o dielo č. 7/2023 "Asfaltovanie MK v obci Zákamenné"
360/2023
127 307,74 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Obec Zákamenné