Centrálny register zmlúv

Obec Zákamenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k ZM o nájme bytu č. 53/1
010/2022
0,00 € Durčáková Soňa Obec Zákamenné
27. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k ZM o nájme bytu č. 52/7
009/2022
0,00 € Makúch Jozef Obec Zákamenné
27. Apríl 2022
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu č. 52/8
099/2022
0,00 € Vrábeľ Roman Obec Zákamenné
27. Apríl 2022
Mandátna zmluva - "Poradenstvo a realizácia VO v zmysle zákona o verejnom obstarávaní"
103/2022
0,00 € Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult Obec Zákamenné
27. Apríl 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
113/2022
0,00 € Brišák Juraj Obec Zákamenné
27. Apríl 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
117/2022
0,00 € Vrábľová Božena Obec Zákamenné
27. Apríl 2022
Dodatok č. 1 - Rozšírenie funkcionality služby
126/2022
0,00 € adsupra s.r.o. Obec Zákamenné
28. Apríl 2022
Zmluva o obchodnej spolupráci č. 03/2022 R - recyklácia odpadu z EPS
131/2022
0,00 € POLYFORM, s.r.o. Obec Zákamenné
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k ZM o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
120/2022
0,00 € Hladeková Nikola Obec Zákamenné
29. Apríl 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
121/2022
0,00 € MiJuMa spol. s r.o. Obec Zákamenné
29. Apríl 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
123/2022
0,00 € Kocúr Ján Obec Zákamenné
29. Apríl 2022
Dodatok č 3 k Zmluve o odbere odpadu zo dňa 28.6.2016
130/2022
0,00 € Bolek Peter - EKORAY Obec Zákamenné
30. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k ZM č. E44508U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 16.12.2021
133/2022
0,00 € Environmentálny fond Obec Zákamenné
2. Máj 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
134/2022
0,00 € Hujčáková Emília Obec Zákamenné
2. Máj 2022
Dohoda o ukončení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
135/2022
0,00 € Veronika Pitáková Obec Zákamenné
4. Máj 2022
Zmluva o zavedení a realizácií systému zberu oddelenie zbieraných zložiek KO z domácnosti s obsahom neb. látok
137/2022
0,00 € DETOX s.r.o. Obec Zákamenné
4. Máj 2022
Dodatok č. 1 k ZM o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 02/2021-S
138/2022
0,00 € ENVIROLIVE, s.r.o. Obec Zákamenné
6. Máj 2022
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzmenta o využívani služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostr. certifikovaného integ. riešenia
143/2022
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Zákamenné
12. Máj 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
145/2022
0,00 € Ovšák Mário Obec Zákamenné
12. Máj 2022
Rámcová zmluva - geodetické služby
155/2022
0,00 € Ing. Dibdiak Pavol - Geodézia a kartografia Obec Zákamenné