Centrálny register zmlúv

Obec Zákamenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Dodatok Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č.z. A20080140 - Pro Biznis Classic
124/2024
32,40 € Orange Slovensko, a.s. Obec Zákamenné
29. Apríl 2024
Dodatok Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č.z. A13335953 - Pro Biznis Classic
125/2024
32,40 € Orange Slovensko, a.s. Obec Zákamenné
29. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
126/2024
0,00 € Obec Zákamenné Gonšorová Otília
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
120/2024
6,00 € Obec Zákamenné Slovak Parcel Sevice s.r.o.
26. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku - denný stacionár
121/2024
0,00 € Obec Zákamenné Spišská katolická charita
17. Apríl 2024
Zmluva č. A/104/2024 o prenájme miesta na pohrebisku
110/2024
7,00 € Obec Zákamenné Florek Jozef
17. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
118/2024
0,00 € Obec Zákamenné Vlčák Miroslav
17. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
117/2024
0,00 € Obec Zákamenné Vlčák Martin
17. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
116/2024
0,00 € Obec Zákamenné Klimčík Peter, Mgr.
17. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
115/2024
0,00 € Obec Zákamenné Socha Jozef
17. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
114/2024
0,00 € Obec Zákamenné Škuliga Tomáš
17. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
113/2024
0,00 € Obec Zákamenné Klimčík Juraj
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
112/2024
100,00 € Obec Zákamenné Jana Hulínová
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
111/2024
30,00 € Obec Zákamenné Čičová Ivana, Mgr.
17. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
119/2024
0,00 € Obec Zákamenné Blašťák Lukáš
16. Apríl 2024
Nájomná zmluva - parkovisko ihrisko RODINKA
108/2024
2 160,00 € Klimčík Milan Obec Zákamenné
16. Apríl 2024
Nájomná zmluva - umiestnenie predajného automatu na náplne do kahancov
109/2024
20,00 € Obec Zákamenné Eva Sivčáková
15. Apríl 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
107/2024
70,00 € Obec Zákamenné Telovýchovná jednota Tatran Zákamenné
12. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácií diela a poskytovaní služieb - dochádzkový systém Biometric
105/2024
612,00 € BIOMETRIC, spol. s r. o. Obec Zákamenné
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo ÚPN-O Zákamenné / AAPN č. 01/2024
106/2024
55 800,00 € ARCH NEZVAL s. r. o. Obec Zákamenné