Centrálny register zmlúv

Obec Zákamenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
192/2024
0,00 € Obec Zákamenné Central shop s. r. o.
19. Júl 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov polyfunkčného kultúrneho domu
193/2024
400,00 € Obec Zákamenné Brisudová Daniela
19. Júl 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
194/2024
150,00 € Obec Zákamenné Magdiaková Štefánia
18. Júl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
191/2024
0,00 € Obec Zákamenné Igor Olbert
16. Júl 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
186/2024
100,00 € Obec Zákamenné LANTASTIK SK, spol. s r. o.
16. Júl 2024
Mandátna zmluva "Stavebný dozor - Prístavba a prestavba ZŠ Zákamenné"
187/2024
29 520,00 € STAVORING s. r. o. Obec Zákamenné
16. Júl 2024
Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu č. 52/5
188/2024
0,00 € Obec Zákamenné Kalamár Miroslav
16. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 53/6
189/2024
0,00 € Obec Zákamenné Florek Martin
16. Júl 2024
Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytu č. 52/4
190/2024
0,00 € Obec Zákamenné Ridzoň Lukáš
11. Júl 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov polyfunkčného kultúrneho domu
183/2024
450,00 € Obec Zákamenné Florek Matej
11. Júl 2024
Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu Zákamenné"
184/2024
29 556,00 € PROPERA, s. r. o. Obec Zákamenné
11. Júl 2024
Dodatok č. 1 k službe systému ASPI č. ZM-070/2013MI
185/2024
252,49 € Wolters Kluwer s.r.o. Obec Zákamenné
10. Júl 2024
Zmluva č. A/107/2024 o prenájme miesta na pohrebisku
178/2024
7,00 € Obec Zákamenné Vonšák Ján
10. Júl 2024
Zmluva č. A/106/2024 o prenájme miesta na pohrebisku
182/2024
7,00 € Obec Zákamenné Škuntová Božena
9. Júl 2024
Dodatok č. 1 k ZM č. 1228 nájme hrobového miesta
179/2024
3,50 € Obec Zákamenné Mordáčová Magdaléna
9. Júl 2024
Dodatok č. 1 k ZM č. 1229 nájme hrobového miesta
180/2024
3,50 € Obec Zákamenné Mordáčová Magdaléna
9. Júl 2024
Dohoda o ukončení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
181/2024
0,00 € Obec Zákamenné Zdenko Kysel Sklenárstvo a rámovanie obrazov
8. Júl 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov polyfunkčného kultúrneho domu
176/2024
450,00 € Obec Zákamenné Žibek Andrej
8. Júl 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
177/2024
70,00 € Obec Zákamenné Kovalčík Peter
2. Júl 2024
Dohoda o skončení nájmu
174/2024
0,00 € Obec Zákamenné Zdenko Kysel Sklenárstvo a rámovanie obrazov