Centrálny register zmlúv

Obec Zákamenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
Dohoda o ukončení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
459/2023
0,00 € Obec Zákamenné Šimjak Karol
21. December 2023
Dodatok č. 1 k ZM č. 708 nájme hrobového miesta
458/2023
7,00 € Obec Zákamenné Garajová Eva
21. December 2023
Dodatok č. 1 k ZM č. 1214 nájme hrobového miesta
457/2023
7,00 € Obec Zákamenné Varešák Milan
21. December 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
456/2023
0,00 € Obec Zákamenné Majerčáková Miroslava
21. December 2023
Dohoda o ukončení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
455/2023
0,00 € Obec Zákamenné Majerčáková Miroslava
20. December 2023
Havarijné poistenie PZ č. 2409280468 - Zetor AA642YE
454/2023
844,36 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Zákamenné
20. December 2023
Havarijné poistenie PZ č. 2409280472 - BOBCAT NOZ438
453/2023
809,52 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Zákamenné
18. December 2023
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy o nájme bytu
452/2023
0,00 € Obec Zákamenné Majerčáková Miroslava
18. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - program Pro Mini
451/2023
8,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Zákamenné
18. December 2023
Dodatok o servisnom prenájme rohoží
004/2024
0,00 € Lindstrôm s.r.o. Obec Zákamenné
18. December 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
450/2023
4 680,00 € RVC Senica s.r.o. Obec Zákamenné
15. December 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
448/2023
150,00 € Obec Zákamenné Rončák Tomáš, Ing.
15. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO - Probiznis - autobusové zástavky
449/2023
295,24 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Zákamenné
9. December 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
447/2023
150,00 € Obec Zákamenné Todorovová Emília
7. December 2023
Zmluva č. C/136/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
443/2023
7,00 € Obec Zákamenné Kovaľ Ivan
7. December 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
444/2023
0,00 € Obec Zákamenné GDENT, s.r.o.
7. December 2023
Zmluva č. C/178/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
445/2023
7,00 € Obec Zákamenné Vaják Martin
7. December 2023
Dohoda o ukončení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
446/2023
0,00 € Obec Zákamenné Antušák Albin
5. December 2023
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy o nájme bytu
440/2023
0,00 € Obec Zákamenné Antušák Albín
5. December 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu
441/2023
143,80 € Obec Zákamenné Majerčáková Miroslava