Centrálny register zmlúv

Obec Zákamenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Zmluva č. C/174/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
389/2023
7,00 € Obec Zákamenné Smolár Štefan
17. Október 2023
Zmluva č. B/99/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
390/2023
7,00 € Obec Zákamenné Buknová Helena
17. Október 2023
Zmluva o dielo č. 9/2023 Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične pri ZŠ Zákamenné
391/2023
69 365,65 € RAJNIAK BAU, s.r.o. Obec Zákamenné
12. Október 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
385/2023
0,00 € Obec Zákamenné Makuch Jozef
12. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
386/2023
0,00 € FP PROJECT s. r. o. Obec Zákamenné
12. Október 2023
Zmluva č. C/172/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
387/2023
7,00 € Obec Zákamenné Brandysová Jarmila
12. Október 2023
Zmluva č. C/173/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
388/2023
7,00 € Obec Zákamenné Brandysová Jarmila
10. Október 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
381/2023
0,00 € Obec Zákamenné Václavová Monika
10. Október 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
382/2023
0,00 € Obec Zákamenné Michlik Marek
10. Október 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
383/2023
0,00 € Obec Zákamenné Kyseľ Adam
10. Október 2023
Zmluva č. 3/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
384/2023
0,00 € Obec Zákamenné Olexa Ján, Ing.
6. Október 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
380/2023
150,00 € Obec Zákamenné Florková Vlasta
4. Október 2023
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy o nájme bytu
375/2023
0,00 € Obec Zákamenné Klimčík Peter, Mgr.
4. Október 2023
Dodatok č. 1 k ZM č. 1193 o nájme hrobového miesta
376/2023
7,00 € Obec Zákamenné Florek Jozef, Ing.
4. Október 2023
Dodatok č. 1 k ZM č. 102 o nájme hrobového miesta
377/2023
7,00 € Obec Zákamenné Dibdiaková Emília
4. Október 2023
Dodatok č. 1 k ZM č. 378 o nájme hrobového miesta
378/2023
7,00 € Obec Zákamenné Dibdiaková Emília
4. Október 2023
Zmluva o dielo č. 8/2023 "Spevnené plochy v obci Zákamenné"
379/2023
52 698,96 € RAJNIAK BAU, s.r.o. Obec Zákamenné
3. Október 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/74/381
374/2023
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica Obec Zákamenné
29. September 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
372/2023
150,00 € Obec Zákamenné Vrábľová Otília
29. September 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov polyfunkčného kultúrneho domu
373/2023
450,00 € Obec Zákamenné Buckulčík Marek