Centrálny register zmlúv

Obec Zákamenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytu č. 53/4
002/2024
0,00 € Obec Zákamenné Volentierová Michaela
30. November 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302021BJQ8-221-67 zo dňa 06.07.2022
435/2023
857 053,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Zákamenné
30. November 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071BSC9-71-77 zo dňa 03.10.2022
434/2023
118 948,08 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Zákamenné
28. November 2023
Dodatok č. 15 k zmluve o nájme bytu č. 52/6
433/2023
0,00 € Obec Zákamenné Polťák Rastislav
27. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o odbere odpadu
001/2024
0,00 € Bolek Peter - EKORAY Obec Zákamenné
24. November 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
432/2023
150,00 € Obec Zákamenné Chudobová Viera
23. November 2023
Zmluva č. 675/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
429/2023
3,50 € Obec Zákamenné Škombárová Dana
23. November 2023
Zmluva č. 247/2023 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovovodov a verejných kanalizácií
430/2023
0,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. Obec Zákamenné
23. November 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 5509000313 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO - Probiznis - autobusové zástavky
431/2023
295,24 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Zákamenné
16. November 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
425/2023
0,00 € Obec Zákamenné Konkoľ Peter
16. November 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
428/2023
150,00 € Obec Zákamenné Čič Peter
16. November 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov polyfunkčného kultúrneho domu
427/2023
400,00 € Obec Zákamenné Kormaňáková Rebeka
16. November 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
426/2023
0,00 € Obec Zákamenné Piklová Justína
14. November 2023
Zmluva č. C/177/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
422/2023
7,00 € Obec Zákamenné Janckulíková Katarína
14. November 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
423/2023
0,00 € Obec Zákamenné Šuhaj Matúš
14. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - poistka č. 6 829 765 256 Materská škola
424/2023
180,37 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Zákamenné
10. November 2023
Dohoda o skončení nájmu
416/2023
0,00 € Obec Zákamenné Pharm. Dr. Božena Novocká - LEKAREŇ POD KALVARIOU
10. November 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
417/2023
150,00 € Obec Zákamenné Janetová Valéria
10. November 2023
Zmluva č. A/40/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
418/2023
7,00 € Obec Zákamenné Gruchalová Marta
10. November 2023
Zmluva č. A/102//2023 o prenájme miesta na pohrebisku
419/2023
7,00 € Obec Zákamenné Klimčík Viktor